Ramadan bönetider i Stoc..

ifis2014-01-06

Bli stödmedlem

Vill du också bli medlem?

Vill du också bli stödmedlem i förbundet?

Klicka här >>

Koranens budskap

Kärlek vinner över hatet...

ifis2014-01-06

händelser

News image

Muslimska Familjedagarna 2015

fredag, 20 mars 2015

3-5 april 2015 är det dags igen för Muslimska familjedagarna, ett nytt initiativ i Sverige som hade premiär påskhelgen 2013. Bakom evenemanget står Islamiska Förbundet (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer (SUM). Dessa organi...

Read more

Islamic Relief

Islamic Relief

Hajj och Omra resor [sv]


Svenska muslimer vänder sig till FN:s rasdiskrimineringskommitté Skriv ut Skicka sidan
i kategorin: Aktuellt

Den ökade osäkerheten för muslimer i Sverige har resulterat i att svenska muslimer nu vänder sig till FN med en rapport som för första gången kartlägger hur svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks. FN rapporten lanserades på en presskonferens den 5 mars kl.10-11 på World Trade Center i Stockholm.

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete är ett nätverk som omfattar en stor majoritet av muslimska organisationer i Sverige, däribland Islamiska Förbundet i Sverige. Nu vänder sig nätverket till FN:s rasdiskrimineringskommitté (ICERD) med en rapport som beskriver den hårda verklighet som svenska muslimer möter i form av brott mot mänskliga rättigheter.

ICERD rapporten har tagits fram för att användas som ett alternativ till den svenska statens senaste ICERD-rapport till FN(svar på 19e, 20e och 21a). Rapporten visar på en graverande utveckling. Vid en närmare granskning blir det alltmer tydligt att Sverige inte uppfyller rasdiskrimineringskonventionens krav om skydd från rasism och islamofobi.

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete kräver följande förbättringar i och med denna granskning och tror på att dessa rekommendationer är en god bit på vägen för att åtgärda det underskott som råder för svenska muslimers rättigheter idag.

Forserum – Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta reda på om och hur de lokala myndigheterna i Forserum misslyckats med att leva upp till sina skyldigheter gentemot den lokala somaliersvenska gruppen, särskilt med avseende på deras rätt till personlig säkerhet, utbildning, effektiva rättsmedel och rätten till religionsfrihet.

Konvertiters situation – Regeringen bör uppmärksamma den speciella utsattheten för konvertiter till islam. Medel bör avsättas för forskning på området och finansiering av initiativ från muslimska organisationer för att avhjälpa situationen för konvertiter som drabbats av negativa påtryckningar från sina familjer.

Sanningskommission om Kriget mot terrorismen – Svenska staten bör upprätta en oberoende sanningskommission för att utreda effekterna av den nya terrorismbrottslagen och av den ökade övervakning som är en del av Kriget mot terrorismen. Kommissionen bör också ha uppdraget att undersöka enskilda fall, tilldela ansvar och ge lämpliga rekommendationer till behöriga myndigheter.

Boendesegregation och ”Islamic banking”  Svenska myndigheter bör anta en handlingsplan för att ta itu med boendesegregationen. Denna plan bör vara ordentligt finansierad och omfatta konkreta åtgärder, såsom avlägsnande av rättsliga hinder för islamisk bankverksamhet som underlättar för muslimer att bli bostadsrätts- och villaägare.

Medias roll för islamofobin  Staten genom sina olika funktioner, såsom justitiekanslern, måste försäkra att medieorganisationer uppfyller sin skyldighet att vara rättvisa, noggranna, och balanserade och att rätten till yttrandefrihet balanseras av respekt för enskildas rättigheter och anseende. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt kommentarsfälten på Internetmedier. Staten bör också stödja ökad representation av människor med olika bakgrunder på olika positioner inom public service medier. För detta ändamål bör Sveriges television ta bort det diskriminerande förbudet mot huvudduk för nyhetsuppläsare.

Säkerhet för muslimska samfund  Regeringen bör anslå medel för muslimska samfunds säkerhet precis som den har gjort i syfte att främja judiska samfunds säkerhet. Regeringen bör ta notis om de muslimska samfundens önskningar och deras större storlek vid fastställandet av formerna och storleken på anslagen.

Läs sammanfattning av rapporten här >>>

Läs rapporten i sin helhet här >>>

 

Senaste artiklar

News image

Förtydligande gällande Ramadans bönetider

måndag, 15 juni 2015

Ramadan närmar sig och vi får många frågor gällande Ramadans bönetider från muslimer i hela Sverige. Frågorna bottnar i muslimernas angelägenhet att...

News image

Uttalande gällande ”Fastetiderna och dess bestämmelser i de skandinaviska länderna"

onsdag, 10 juni 2015

Sammanfattning av uttalandet gällande ”Fastetiderna och dess bestämmelser i de skandinaviska länderna” Sveriges Imamråd bjöd församlingsrepresentan...

News image

Ramadan infaller torsdagen 18 juni 2015

onsdag, 10 juni 2015

I enlighet med Europeiska Rådet för Fatwa och Forsknings uttalande gällande inledningen av fastemånaden Ramadan meddelar Islamiska Förbundet i Sveri...

News image

Uttalande från Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning gällande Ramadan 2015

onsdag, 10 juni 2015

  I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Allah, världens herre.  Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning...

News image

Pressmeddelande: Skandinavisk konferens om fastetiderna i Norden

torsdag, 28 maj 2015

Sveriges Imamråd i samarbete med Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning bjuder in till konferens 9 juni 2015 för att behandla den aktuella debatte...

News image

Uttalande: EU måste stoppa militärjuntans dödsdomar i Egypten

måndag, 18 maj 2015

På lördagen den 16 maj 2015 dömdes över 100 personer till döden i Egypten, bland de dödsdömda är Egyptens folkvalda president Mohammed Morsi, parlam...

Länkar

Förbunds Filialer: Islamiskaskolor:   - islamic-relief.se
  - Stockholms moské   - islamiskaskolan.com   - newmoon.nu
  - IF Göteborg (IFG)   - alazharskolan.com   - islaminfo.se
  - IF Malmö (IFM)   - romosseskolan.com   - Hajj och omra resor
  - Distrikt Mitt   - viskolan.org   - Koranläsare förbund
    - imanskolan.com