Bli medlem

Vill du också bli medlem?

Vill du också bli medlem i Förbundet?

Klicka här >>

Koranens budskap

Kärlek vinner över hatet...

ifis2014-01-06

händelser

"Ni bör säga rakt ut att det Omar Mustafa sa är fel" skrev Nerikes Allehanda till oss!

fredag, 23 januari 2015

Nerikes Allehanda följer Egyptsons fotspår i att befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer och muslimska företrädare i Sverige. I tidningens ledare publicerad 20 jan 2015 skrivs det i plural om ”muslimska företrädare” som...

Read more

Islamic Relief

Islamic Relief

Hajj och Omra resor [sv]


Svenska muslimer vänder sig till FN:s rasdiskrimineringskommitté Skriv ut Skicka sidan
i kategorin: Aktuellt

Den ökade osäkerheten för muslimer i Sverige har resulterat i att svenska muslimer nu vänder sig till FN med en rapport som för första gången kartlägger hur svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks. FN rapporten lanserades på en presskonferens den 5 mars kl.10-11 på World Trade Center i Stockholm.

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete är ett nätverk som omfattar en stor majoritet av muslimska organisationer i Sverige, däribland Islamiska Förbundet i Sverige. Nu vänder sig nätverket till FN:s rasdiskrimineringskommitté (ICERD) med en rapport som beskriver den hårda verklighet som svenska muslimer möter i form av brott mot mänskliga rättigheter.

ICERD rapporten har tagits fram för att användas som ett alternativ till den svenska statens senaste ICERD-rapport till FN(svar på 19e, 20e och 21a). Rapporten visar på en graverande utveckling. Vid en närmare granskning blir det alltmer tydligt att Sverige inte uppfyller rasdiskrimineringskonventionens krav om skydd från rasism och islamofobi.

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete kräver följande förbättringar i och med denna granskning och tror på att dessa rekommendationer är en god bit på vägen för att åtgärda det underskott som råder för svenska muslimers rättigheter idag.

Forserum – Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta reda på om och hur de lokala myndigheterna i Forserum misslyckats med att leva upp till sina skyldigheter gentemot den lokala somaliersvenska gruppen, särskilt med avseende på deras rätt till personlig säkerhet, utbildning, effektiva rättsmedel och rätten till religionsfrihet.

Konvertiters situation – Regeringen bör uppmärksamma den speciella utsattheten för konvertiter till islam. Medel bör avsättas för forskning på området och finansiering av initiativ från muslimska organisationer för att avhjälpa situationen för konvertiter som drabbats av negativa påtryckningar från sina familjer.

Sanningskommission om Kriget mot terrorismen – Svenska staten bör upprätta en oberoende sanningskommission för att utreda effekterna av den nya terrorismbrottslagen och av den ökade övervakning som är en del av Kriget mot terrorismen. Kommissionen bör också ha uppdraget att undersöka enskilda fall, tilldela ansvar och ge lämpliga rekommendationer till behöriga myndigheter.

Boendesegregation och ”Islamic banking”  Svenska myndigheter bör anta en handlingsplan för att ta itu med boendesegregationen. Denna plan bör vara ordentligt finansierad och omfatta konkreta åtgärder, såsom avlägsnande av rättsliga hinder för islamisk bankverksamhet som underlättar för muslimer att bli bostadsrätts- och villaägare.

Medias roll för islamofobin  Staten genom sina olika funktioner, såsom justitiekanslern, måste försäkra att medieorganisationer uppfyller sin skyldighet att vara rättvisa, noggranna, och balanserade och att rätten till yttrandefrihet balanseras av respekt för enskildas rättigheter och anseende. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt kommentarsfälten på Internetmedier. Staten bör också stödja ökad representation av människor med olika bakgrunder på olika positioner inom public service medier. För detta ändamål bör Sveriges television ta bort det diskriminerande förbudet mot huvudduk för nyhetsuppläsare.

Säkerhet för muslimska samfund  Regeringen bör anslå medel för muslimska samfunds säkerhet precis som den har gjort i syfte att främja judiska samfunds säkerhet. Regeringen bör ta notis om de muslimska samfundens önskningar och deras större storlek vid fastställandet av formerna och storleken på anslagen.

Läs sammanfattning av rapporten här >>>

Läs rapporten i sin helhet här >>>

 

Senaste artiklar

"Ni bör säga rakt ut att det Omar Mustafa sa är fel" skrev Nerikes Allehanda till oss!

fredag, 23 januari 2015

Nerikes Allehanda följer Egyptsons fotspår i att befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer och muslimska företrädare i Sverige....

News image

Egyptson försöker ihärdigt befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer.

onsdag, 21 januari 2015

Egyptson försöker ihärdigt genom upprepningseffekten befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer och muslimska företrädare i Sver...

News image

Islamiska Förbundet svarar på Egyptsons anklagelser

lördag, 17 januari 2015

Sameh Egyptson har i sin artikel anklagat Islamiska Förbundet och dess ordförande Omar Mustafa för att i arabiska medier ha utryckt sig på ett ann...

News image

Tyst från Sveriges partier om israeliska ambassadörens islamofobiska hets mot muslimer, oacceptabelt

torsdag, 15 januari 2015

Väldigt tyst från Sveriges regering och övriga partier om israeliska ambassadörens islamofobiska hets mot muslimer i Europa, oacceptabelt! Efter uppm...

News image

Uttalande: Terrorattentatet är fruktansvärt och kan inte legitimeras

onsdag, 7 januari 2015

Tidigare idag sköts 12 personer till döds i Paris, ett attentat som har skakat hela världen. Det är okänt vilka som ligger bakom beskjutningarna, m...

News image

Manifestation för religionsfrihet

fredag, 2 januari 2015

Islamiska Förbundet tillsammans med tiotals vänner och organisationer anordnade stora manifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö under namnet "...

Länkar

Förbunds Filialer: Islamiskaskolor:   - islamic-relief.se
  - Stockholms moské   - islamiskaskolan.com   - newmoon.nu
  - IF Göteborg (IFG)   - alazharskolan.com   - islaminfo.se
  - IF Malmö (IFM)   - romosseskolan.com   - Hajj och omra resor
  - Distrikt Mitt   - viskolan.org   - Koranläsare förbund
    - imanskolan.com