Ett nytt Hijri år, 1437

2015-10-14
IF Kommunikation

Idag inleds Hijri året 1437. Det var alltså 1437 år sedan profeten Mohammed -fred vare över honom- utvandrade från Mecka till Medina och samlade muslimerna från hela den Arabiska Halvön.

Utvandringen från Mecka var ett lyft för kallelsen till islam då profeten och hans följeslagare äntligen fått möjlighet att kalla till religionen utan att frukta förföljelse, tortyr eller att dödas.

Hijri1437

I denna svåra tid vi lever i just nu där muslimer specifikt och mänskligheten generellt lider av krig och misär är det viktigt komma ihåg att utvandringen till Mecka är en lektion om att alltid känna hopp om en bättre framtid. En bättre framtid som vi själva måste kämpa för att förverkliga.

Må Allah swt underlätta för alla som lider i hela världen och vi ber Allah att acceptera det gånga året, och vi önskar alla ett gott nytt år.