Våra distrikt

 

Islamiska Förbundet i Sverige består bl.a. av fyra olika distrikt organisationer: Islamiska Förbundet Stockholm distrikt, Islamiska Förbundet mitt distrikt, Islamiska Förbundet västra distrikt och Islamiska Förbundet södra distrikt. Dessa utgör ryggraden i förbundets arbete och den kontinuerliga kontakten med medlemmarna.