Historia

Här kan du läsa om Islamiska Förbundets resa. Engagemanget började i Stockholm med bildandet av en liten förening i början på 80-talet. Förbundets medlemmar engagerade sig även i att hjälpa muslimer i hela Norden att organisera sig.

1981
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2008
2011
2014

1981

Föreningen Islamiska Förbundet i Stockholm bildades. Föreningen var det organisatoriska startskottet för Förbundets arbete i Sverige.

1985

Islamiska Förbundet i Stockholm blev medlem i Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS).

1986

Islamiska Informationsföreningen (IIF) bildades. Föreningen syftade till att sprida korrekt information om islam.

1987

Islamiska Förbundet i Sverige bildades officiellt. Det året var ett händelserikt år. Då Förbundets medlemmar tog initiativ till att hjälpa muslimer i Norge och Finland att organisera sig och bildade då Islamiska Förbundet i Norge och Islamiska Förbundet i Finland. På den tiden var dessa två organisationer distrikt under Islamiska Förbundet i Sverige tillfälligt tills organisationerna kände sig redo att driva arbetet självständigt.

1989

Sveriges första muslimska biståndsorganisation bildades. Organisationen var då verksam under förkortningen FFHF. Organisationen ombildades och bytte namn till Islamic Relief år 2002.

1990

Sveriges Muslimska Råd (SMR) bildades för att vara en paraplyorganisation som samlar muslimska riksorganisationer i Sverige och främja den muslimska gruppens gemensamma intressen och behov av att bevara sin tro, identitet och kulturella egenart och samtidigt verka för en harmonisk integrering i samhället.

1991

Sveriges Muslimska Ungdomsförbund (SMUF) bildades. Ungdomsförbundet samlade då ett 10tals föreningar i hela Sverige. Organisationen är numera verksam under namnet Sveriges Unga Muslimer. Islamiska Förbundet i Sverige var initiativtagande till att organisera muslimska ungdomar, men SUM är en helt självständig ungdomsorganisation.

1992

Biståndsorganisationen Islamic Relief i Sverige bildades och blev medlem i Islamiska Förbundet i Sverige.

1995

Den första muslimska friskolan invigs. 1995 var också ett händelserikt år. Islamic Relief bildade flera avdelningar i hela Skandinavien. Även skapades Muslimska Kvinnoföreningen (MKF) som syftade till att vara en mötesplats och ett idécentrum för muslimska kvinnor.

1997

Föreningen Sveriges Muslimska Scouter i Stockholm (SMS i Stockholm) bildades.

1998

Muslimska friskolan Römosseskolan invigdes i Gårdsten i Göteborg.

1999

New Moon kulturorganisation bildades i Stockholm. Organisationen agerade paraplyorganisation för 3 föreningar i Sverige och arrangerade skidresor, kulturevenemang, Eidfiranden och annat.

2000

Stockholms Moské invigdes i Medborgarplatsen. Moskén styrs idag av föreningen Islamiska Förbundet Stockholms Moské och är huvudsäte för Islamiska Förbundet i Sverige.

2001

Organisationen Sveriges Islamiska Skolor bildades. Organisationen samlade muslimska friskolor i Stockholm, Örebro och Göteborg. Numera drivs detta övergripande arbete av Stiftelsen Framstegsskolan. Samma år bildades Forumet för Unga Muslimer och Sveriges första muslimska studentorganisation Sveriges Muslimska Studenter – Alkhawarizmy. Riks organisationen Alkhawarizmy upplöstes men studentverksamheten på högskolor och universitet runt om i Sverige har fortsatt.

2002

Koranläsarförbundet i Sverige bildades och startade verksamhet i Göteborg och Stockholm. Samma år bildades Sveriges Muslimska Scouter som paraplyorganisation för muslimska scoutföreningar i Sverige. Organisationen har ingen verksamhet idag, men flera muslimska scoutföreningar driver fortfarande ett exemplariskt arbete.

2008

Studieförbundet Ibn Rushd blev självständigt. Redan 2001 inleddes arbetet med att skapa ett muslimskt studieförbund. Mellan 2002 och 2008 var Ibn Rushd i ett samarbetsavtal med SENSUS. År 2005 inleddes ett kvalificeringsarbete som till början av 2008 ledde till organisationens självständighet.

2011

Göteborgs Moské invigs. Efter ett långt arbete med bygglovshandlingar och sökande efter finansierings alternativ kunde muslimska i Göteborg äntligen få sin moské.

2014

Organisations strukturen i Islamiska Förbundet i Sverige omgjordes. Arbetet delades upp i fyra distrikt, Stockholm, Mitt, Väst och Södra. Tidigare var verksamheten fokuserat på städer, men med de nya breda distrikten förväntas Förbundet nå fler och ge service till fler muslimer.