Islamiska förbundet uppmanar alla svenska muslimer att delta i valet

2018-09-07
IF Kommunikation

Söndag den 9 september är en avgörande dag där vi som medborgare i Sverige får vara med
och påverka vår gemensamma framtid. Som medborgare är valdeltagandet både en rättighet
och en skyldighet. Vi har rätten att säga vår mening och välja den bland alla kandidater vi
tycker är lämpligast men vi har också en plikt att rösta och säga vår mening, särskilt när det
finns alternativ som är direkt fientliga mot exempelvis oss som minoritet.
Tyvärr har vi sett en del mindre muslimska röster som uppmanat muslimer till att inte delta i
valet och använder sig av religiösa argument för att få muslimer att ifrågasätta
valdeltagandet. Vår bestämda uppfattning är att valdeltagande inte bara är tillåtet ur religiöst
hänseende, det är även att betrakta som en religiös plikt, inte minst nu när så mycket står på
spel och den allmänna debatten är extremt hätsk mot svenska muslimer.
Majoriteten av de nutida och väletablerade islamiska institutioner är överens om att vi som
muslimer som lever i ett demokratiskt samhälle kan och ska rösta, det har bl.a. Europeiska
Fatwarådet och Nordamerika Församling för de Lärda tydligt klarlagt, förklarat och
argumenterat för.
Islamiska Förbundet uppmanar därför alla svenska muslimer att delta i valet. Du avgör själv
vilket parti och vilka kandidater du vill rösta på, det finns goda krafter på hela skalan. Vi
rekommenderar dig att:

Rösta på:

 • Rösta på dem som jobbar för ett öppet och inkluderande samhälle.
 • Rösta på dem som vill att jämlikhet, rättvisa och tolerans ska råda mellan olika grupper i
  samhället.
 • Rösta på dem som bestämt står emot att svaga grupper i samhället förtrycks, diskrimineras
  eller marginaliseras.
 • Rösta på dem som värnar de grundläggande mänskliga rättigheterna och ser att muslimer bör
  ha lika rättigheter som alla andra i samhället, detta oavsett deras syn på religion i övrigt.

Rösta emot:

 • Rösta emot dem som vill skapa splittring och motsättningar mellan samhällsgrupper.
 • Rösta emot dem som sprider hat och diskriminering mot muslimer och andra minoriteter.
 • Rösta emot rasistiska krafter.

Islamiska Förbundet i Sverige