Sveriges Muslimska Råd fördömer terrorattacken i Bryssel

2016-03-23
IF Kommunikation

Vi saknar ord för att beskriva den sorg som vi känner över de senaste terrorangreppen som skedde i Bryssel och som tog så många oskyldiga människors liv.

Vi känner också en frustration över att terrororganisationen Daesh, genom sina spektakulära terrordåd, fortsätter att hålla grepp om massmedialt utrymme och därmed gör sig i allmänhetens ögon till sinnebilden för islam och muslimer.
Vi hyser inga tvivel på att Daesh genom detta försöker slå kil i våra samhällen och vill förstärka intoleransen mot muslimer, fullt förvissade om att många inte är förmögna att skilja mellan våldsbejakande extremister och troende muslimer.

Extremisternas förhoppning är att de genom sina handlingar ska förstärka polariseringen och muslimernas utsatthet i Europa och på så sätt bredda sin rekryteringsgrund.

Av allt att döma är det en strategi som de inte kommer att ge upp i första taget. En strategi som går ut på att framkalla rädsla och irrationella beslut.

Vi ställer våra förhoppningar till ansvariga politiker och beslutsfattare och hoppas att de inte ska luras in i extremisternas fälla, utan att de istället kan fatta eftertänksamma beslut som syftar till att skydda medborgarna från nya terrorattacker och hämndaktioner.