Tisdag 15 sep inleds månaden Dhul Hidja

2015-09-14
IF Kommunikation

Mecka01

Vi vill med glädje gratulera muslimer för inledningen av den välsignade månaden Dhul Hidja.
Dhul Hidja är den sista månaden i Hijri-kalendern och inleds tisdagen 15 september 2015. Vi vill med detta även gratulera muslimerna för högtiden Eid Al Adha (Offerhögtiden) som infaller 10:e Dhul Hidja, alltså torsdagen den 24 september 2015.

Allah swt och profeten Mohamed frid vare över honom har uppmanat de troende att nyttja denna heliga månad och specifikt de 10 första dagarna av Dhul Hidja. Under hela året har Gud valt ut och vissa dagar och sagt att de troende ska engagera sig mer i det goda och göra extra. Anledningen bakom detta är att vi som människor kan lätt bli bekväma och lata oss, därför vill Gud då och då påminna oss om att komma igång igen.

Profeten Mohammed frid vare över honom har sagt: ”Det finns inga dagar där de goda gärningarna är mer omtyckta hos Allah än under de här dagarna”. Profeten Mohammed har även sagt: ”Det finns inga större dagar än dessa dagar hos Allah. Gör därför mycket Takbir (Allahu Akbar), Tahlil (La Ilaha Illa Allah) och Tahmid (Alhamdulillah)”.

Under dessa dagar inträffar flera tillfälligheter. Det är bland annat nu som pilgrimer från hela världen samlas i Mecka för att utföra islams femte pelare Hadj (Pilgrimsfärden). Det är också under dessa dagar som Arafa-dagen infaller där pilgrimerna står upp på en kulle och ber till Gud medan övriga muslimer uppmanas fasta och be Gud om förlåtelse fram till solnedgången. Profeten Mohammed frid vare över honom har sagt att en uppriktig fastan under denna dag förlåter det gångna och det kommande året.

Det är också under denna månad som muslimers andra högtid inträffar, Eid Al Adha. Ett firande som handlar om att dela med sig till de behövande i form av att offra ett djur och dela ut köttet till människor som behöver det.

För att följa profetens fotspår under dessa dagar vill vi rekommendera muslimerna att:

1. Åkalla Allah och läsa Koran.
2. Be extra böner.
3. Ge gåvor till de behövande.
4. Att fasta.
5. Att be nattbön.
6. Att söka Guds förlåtelse och göra Tawbah.
7. Förnya relationen med Allah.