Abdelkhalek Alsharifs medverkan på decemberkonferensen ställs in

2017-12-22
IF Kommunikation

Abdelkhalek Alsharifs medverkan på decemberkonferensen ställs in

Konferenskommittén i Islamiska Förbundets distrikt Stockholm hade bjudit in den egyptiska imamen Abdelkhalek Alsharif till decemberkonferensen men ställer nu in hans medverkan p.g.a. att han tidigare fällt grova antisemitiska kommentarer.

För Islamiska Förbundet är det en rutin sedan några år tillbaka att vara noga med vilka föreläsare vi bjuder in från utlandet. Å ena sidan är det för oss som muslimsk minoritet viktigt att ha kontakt med etablerade imamer och lärda från muslimska länder, men detta får inte göras på bekostnad av grundläggande värderingar. Personer som hetsar mot grupper och sprider hat kan vi inte ge en plattform. Trots våra begränsade resurser gör vi vårt yttersta i att följa våra rutiner och förhindra att plattform ges till personer som sprider idéer som går stick i stäv med våra egna.

Konferenskommittén gjorde enligt våra rutiner en granskning på den inbjudna föreläsaren, med olika stavningar på hans namn utan att hitta något. Nu har det kommit till vår kännedom att det finns klipp där han fäller grova antisemitiska kommentarer som strider helt mot vår värdegrund. Detta klipp finns under en felstavning på hans namn och var därför svårt för de ideellt ansvariga för konferensen att hitta. Nu när detta klipp kommit till vår kännedom väljer vi därför att ställa in hans medverkan.

Samtidigt som vi är hängivna Palestinavänner, är vi mycket noga och tydliga med att antisemitiska hatbrott inte bara är olagliga och olämpliga utan även oislamiska. De är dessutom kontraproduktiva för den palestinska frågan. Det finns ingen som helst berättigande i att skuldbelägga judar som grupp för vad den israeliska ockupationsmakten gör. Att inte förmå att göra en distinktion mellan judar och den israeliska ockupationsmakten bottnar i en djup ignorans och bildningssvacka.

Islamiska Förbundets olika distrikt och föreningar har under den senaste månaden varit mycket verksamma i att förebygga och aktivt motverka de antisemitiska uttrycken som har ägt rum i framförallt Malmö och Göteborg. I Malmö har Islamiska Förbundet i Malmö etablerat en kontakt med den judiska församlingen i Malmö för att förebygga hat och skapa en hållbar dialog och i Göteborg var Islamiska Förbundet i Göteborgs representanter nyligen i synagogan för att hålla ett solidaritetstal med den judiska församlingen efter brandattentatet. Tal om att judar som grupp är det ena eller det andra rimmar därför mycket illa med våra ambitioner om att skapa plattformar för samtal och förebygga hat.

Islamiska förbundet distrikt Stockholm