Bönetiders källa

2021-10-10
IF Kommunikation

Konferens för enade beräkningsmetoder gällande bönetidstabeller i Sverige

Den 10 oktober, 2021 anordnade Sveriges Imamråd i samarbete med Förenade Islamiska Föreningar i
Sverige en konferens i Stockholms moské. Konferensens deltagare bestod av ett flertal imamer,
muslimska föreningar, moskéföreträdare och representanter från stora delar av landet. Deltagarna
närvarade fysiskt på plats och även via digitala plattformar.

Konferensens gästföreläsare bestod av lärda och experter från Europeiska Fatwarådet (European
Council For Fatwa And Research), International Union for Muslim Scholars och Diyanet (Presidency of
Religious Affairs).

Konferensen syftade till att förankra forskningsresultaten från kommittén för bönetiderna som
forskat inom frågor för bönetider i Europa och nordliga breddgrader.

De grundläggande principerna för fastställandet av bönetidstabellen presenteras nedan:

 1. Följa de teologiska tecknen för bönetiderna så långt det går genom året. Tider som anses vara
  besvärliga* undantages och inkluderas inom uppskattade bönetider.
 2. Fajr bönen infaller när solen är i 18 grader i förhållande till horisonten. Vilket är i enlighet med de
  flesta fatwainstitutionerna.
 3. Ishaa bönen infaller när den rödaktiga strimman försvunnit från horisonten, vilket bestäms till 17
  grader (solens förhållande till horisonten).
 4. Uppskattning av Fajr och Ishaa bönen sker när de teologiska tecknen försvinner. Uppskattningen
  bygger på tredjedelsprincipen för den teologiska definitionen av natten**.
 5. Uppskattningen av Fajr och Ishaa kan ske trots att de teologiska tecknen inte försvunnit i de fall
  där det anses vara besvärligt utöver det vanliga.

Utöver detta intygades flera återkommande frågor:

 • Det är fullt möjligt att be en del böner i direkt följd exempelvis då bönetiderna är så pass nära
  varandra och sena på kvällarna att det anses vara ohållbart och besvärligt för gemene muslimen att
  förrätta bönerna sent på kvällen. (Det syftas på att be maghrib och ishaa i direkt följd vid maghrib
  tiden under sommarperioden då bönerna är så sent på kvällen.
 • En hemsida för bönetidstabellen som inkluderar samtliga städer i Europa är under konstruktion och
  kommer lanseras snart.
 • Kommittén för bönetiderna är öppna för feedback och synpunkter även efter lansering i syfte att
  reglera och justera.

Slutligen uppmanades samtliga moskéföreträdare, imamer och övriga representanter att prioritera
enighet över splittring. Genom att anta en enad bönetidstabell samt motverka olika varianter av
bönetider som orsakar osämja och splittring bland muslimer i en och samma stad.

*Besvärliga tider definieras enligt Europeiska fatwarådet, bland annat variationen mellan
bönetiderna inom ett dygn är stor, vilket sker dagarna inpå att teologiska tecknen för bönetiderna
försvinner.
** Uppdelning av natten (maghrib till fajr) till tre lika stora tidsdelar, varpå den första tredjedelen
markerar tiden då ishaa senast infaller, med stöd av profetens hadith: ”Om det inte vore besvärligt
för min ummah så hade jag dröjt med ishaa bönen till nattens första tredjedel”.

Sveriges Imamråd

2021-10-10
Stockholm