En gala i Malmö – 080525

2008-05-13
IF Kommunikation

Publicerad 2008-05-12

En gala i Malmö – söndagen 25 maj 2008
Islamiska Förbundet i Malmö anordnar i samarbete med International Support Organization en gala för att omhulda Profeten Muhammed, Allahs frid vare med honom.

Evenemanget äger rum i Moriskan -Folkreatspark, Malmö.

Läs mer här»

annons: