EU valet 2009 – pm090603

2009-06-01
IF Kommunikation

Publicerad 2009-06-03

EU valet 2009
Rösta 7juni

Detta meddelande är rekommendationer inför EU valet som hölls söndagen den 7 juni, 2009. Det är Islamiska Förbundets officiella ståndpunkt och därmed en rekommendation till muslimerna i Sverige.

Vi rekommenderar att muslimerna i Sverige ger sin röst till kandidater och partier som stödjer följande frågor:

a. En förstärkning och bevarandet av familjen. Föräldrarnas rättigheter måste skyddas och gemensamma hälsopolicy utformas för att bekämpa droger, alkohol och alla andra ohälsosamma vanor.

b. En human politik inom hälsovården och äldre omsorgen, alltså valfrihet men ändå ett krav på kvalité.

c. En friskolereform i hela Europa som efterföljer den svenska modellen. De konservativa i Storbritannien vill skapa en sådan, vilket är bra.

d. En gemensam EU asyl och migrations policy. Alla EU länder måste kunna ta emot flyktingar och inte bara de traditionella länder som kan kvävas och på sätt minska att höger extrema grupperingar föds.

e. En gemensam EU aktion mot terrorlagarna som kolliderar med mänskliga rättigheter.
EU domstolen och andra rättsinstitutioner skall säkerställa rättssäkerheten.

f A Fair Deal vad gäller världsproblemen. Från Darfur till Afghanistan. Världen behöver fred och utveckling. En stark EU kan bidra till denna fred.

g. Klimat politik som inte bara gynnar de stora makterna och inte leder till sämre ekonomiska konsekvenser för små länder i Europa, Asien, Afrika eller Sydamerika.

h. Fredsprocessen i Mellanöstern: den klassiska europeiska ståndpunkten håller på att avvecklas ? trots protesten i Schweiz som bara visade att man behöver nya och förändrade ståndpunkter. Rättvisare, modigare och i enlighet med människorättighetsprinciperna. Palestinierna måste ha sitt eget land och rätten att återvända till sina byar och städer.

i. Turkiet måste komma in i EU. Detta medlemskap är ett oerhört viktig steg för fred och integration i Europa, oavsett religion eller etnicitet.

Det är viktigt att Du engagerar dig som en sann medborgare. Hoppas att Du använder din rösträtt för att påverka framtiden.

GÅ TILL VALET DEN 7 JUNI!

Islamiska Förbundet i Sverige