Första fredagsbönen på Fryshuset

2011-03-18
IF Kommunikation

Fredagen den 18 mars imamen Othman Tawalbeh har hållit fredagspredikan och fredagsbön på Fryshuset i Stockholm. Fryshuset är ett stort aktivitetshus med en bred verksamhet bestående av sociala projekt, utbildningar och nöjesaktiviteter, som drivs av en organisation med kristen profil. Tusentals ungdomar besöker fryshuset varje månad, bland dem ett stort antal muslimer.

 

Islamiska Förbundet har, framförallt genom Stockholms Moskén, haft dialog och samarbete med Fryshuset under en lång tid. ”Vi har alltid märkt att vi som muslimer och våra imamer behöver närvara i sådana viktiga institutioner och möta ungdomarna i deras arenor” säger Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige.

Fryshuset kommer nu att anställa imam Othman Tawalbeh för att arbeta med ungdomarna som engagerar sig i Fryshusets olika projekt. Svenska Kyrkan har sedan tidigare haft en präst närvarande på plats. Med imamen hoppas man dels kunna nå de muslimska ungdomarna som är på glid och dels förmedla en mer nyanserad och balanserad bild av Islam.

”Det är ett positivt och vikigt steg av Fryshuset som möjliggör detta genom att anställa imamen Othman Tawalbeh för att vägleda ungdomarna och besvara deras frågeställningar, vare sig de är muslimer eller inte” säger Omar Mustafa.

Fredagsbönen är det första i sitt slag och kommer förhoppningsvis att inspirera flera imamer, institutioner och myndigheter att hitta nya plattformar som bidrar till dialog, förståelse och ömsesidig integration.

Islamiska Förbundet i Sverige