Iftâr firande 2009 – pm090908

2009-09-08
IF Kommunikation

Publicerad 2009-09-08
Stora Moskén i Stockholm

Den årliga iftâr, fastebrytningsmåltid, arrangerades av IFiS och SMR
Under tisdagskväll, den 8 september 2009, arrangerades i Stockholm den den årliga iftâr, fastebrytningsmiddag, som hölls av Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) och SMR. Drygt 80 inbjudna gäster rymdes i festsalen i Stora Moskén i Söder.

Detta firande arrangerades för 15:e året i rad.

Bland kvällens huvudgäster var talmannen Per Westerberg (m), Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (m), Ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd Joakim Larsson (m), oppositionsborgarråd Carin Jämtin (s) och oppositionsborgarråd Yvonne Ruwaida (mp).

Kvällen gästades även av många politiker, representanter från olika myndigheter, trossamfund och representanter från olika viktiga aktörer i vårt samhälle.

Programmet började med välkomst- och inledningstal av Mahmoud Khalfi, ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige. Mahmoud Khalfi presenterade i sitt tal delar av förbundets verksamhet och de visioner som styr planerade insatser. Han betonade, med utgångspunkt från Ramadanskolan, vikten av bl.a. att påbjuda och stärka de goda moraliska och mänskliga värderingarna och att tillsammans stärka arbetet med att främja brobygge, dialog och ömsesidig respekt mellan alla medborgare.

Talmannen betonade i sitt tal vikten av dialog mellan de olika delarna i samhället, både religiösa, etniska och politiska. Ett led för att främja detta arbete är bl.a. initiativet till den ekumeniska öppnandet i riksdagen. Han tackade i slutet IFiS och SMR för inbjudan.


Talmannen Per Westberg och Kommunikationsansvarig på IFiS Abdirasak Waberi

Kulturministern i sin tur betonade vikten av kulturen och att alla kulturella yttringar bör ges utrymme att växa i. Detta kommer att speglas i bl.a. kommande kulturproposition som presenteras under hösten.

Stockholm är en vacker stad, som dessvärre är segregerad, framhävde Carin Jämtin i sitt tal. Hon vill se en mer sammanhållen stad som aktivt bekämpar fördomar och hat.

Joakim Larsson betonade att vi har mycket att lära oss från samhälleliga engagemang som utförs av muslimska samfunden. Bl.a. gav han exempel på vilken kraft och engagemang som muslimska aktörer spelade i samband med bearbetning av tragedin i Rinkeby. Detta leder oss till bättre förståelse och nyttjan av dessa goda krafter.

SMR ordförande, Helena Benouda, tackade alla gäster som närvarade firandet. Hon talade om den ökande islamofobin i samhället och vikten av att motarbeta den. Hon redogjorde även för ett projekt som SMR kommer att driva, tillsammans med byrån för lika rättigheter, med syftet att ta fram en verktygslåda som kommer att vara tillgänglig för politiker, myndigheter och beslutsfattare.

Jan Henningsson, ämnesråd vid UD, betonade budskapet av samarbete över gränserna, och vikten av att utgå från det som förenar oss.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna, betonade att islamofobin är största utmaningen och diskrimineringsform som vårt moderna samhälle måste bekämpa.

Yvonne Ruwaida krävde handling i sitt tal, och att muslimer bör få bättre villkor i samhällets olika aspekter. Hon betonade även vikten av att alla skall ta sitt ansvar.

Islamiska Förbundet i Sverige vill tacka alla ärade gäster som har deltagit i den årliga iftâr firandet och gjort den till ett lyckat evenemang.

För mer information
Mahmoud Khalfi
ordförande, Islamiska Förbundet i Sverige
08-509 109 10
ifis.ordf@islamiskaforbundet.se

Abdirisak Waberi
Politiska enheten och presstalesman
070-753 94 48
ifis.politik@islamiskaforbundet.se