Islamiska Förbundet har ingen avsikt att sprida antisemitiska åsikter

2017-01-16
IF Kommunikation

Under konferensen arrangerad av Islamiska Förbundet distrikt Stockholm i december, medverkade Dr. Zaghloul El-Naggar. Det har kommit till Islamiska Förbundets kännedom i efterhand att Dr. El-Naggar har tidigare yttrat sig antisemitiskt. Islamiska Förbundet beklagar det som inträffat och vill klargöra att inbjudningen skulle inte ha skett om vi kände till El-Naggars tidigare uttalande. Distriktet utgick i sin inbjudan från att Dr. El-Naggar kunskap och kompetens passar konferens ämne men har avvikit från våra rutiner i sitt agerande.

Personer med antisemitiska åsikter ska inte medverka i våra konferenser. Vi ser ingen ursäkt att distriktet lånat föreläsaren från en annan organisation som bjudit in honom till Stockholm för ett eget arrangemang.

Förbundets riktlinjer är tydliga att inte bjuda in personer som uttalar sig antisemitiskt eller annan form av hatiskt budskap så länge personen i frågan inte tydligt tagit avstånd från sina uttalanden. Våra organisationer är medvetna om dessa regler och har inte avsiktligt låtit någon med  hatiskt budskap verka i våra konferenser de senaste åren.