Islamiska Förbundet i Sverige: Stoppa Massakern på Civila Nu!

2023-10-17
ifadmin

De senaste dagarna har vi bevittnat en hjärtlös våldsökning och en total brist på respekt för civila liv. Den israeliska ockupationsmaktens decennielånga systematiska förtryck och apartheidpolitik har kulminerat i det FN beskriver som en pågående etnisk rensning av Gaza. På bara tio dagar har närmare 1000 palestinska barn fallit offer för bestialiska flygbombningar med klusterbomber och vit fosfor, som har riktats mot skolor, bostadsområden och nu även sjukhus. Idag ensamt har minst 500 människor mist sina liv när ockupationsmakten bombade ett sjukhus. Det är en obegriplig ondska som av någon oförklarlig anledning tillåts fortgå.

Det som gör de israeliska angreppen särskilt fruktansvärda är det direkta stöd och uppmuntran de får från flera västerländska regeringar, inklusive representanter från vår egen regering. Vi fördömer starkt de politiska ledare som, mitt under pågående folkrättsbrott och etnisk rensning, ger den israeliska krigsmakten sitt villkorslösa stöd eller lovar vapenförsäljning. Vi fördömer också beslut som syftar till att strypa stödet till det palestinska folket.

Vi har många medlemmar med kopplingar till Palestina eller som öppet visar sympati för palestiniernas sak. De vittnar om en problematisk och ibland hatisk rasistisk stämning riktad mot dem på grund av deras bakgrund eller försvar för palestiniernas grundläggande rättigheter. De utsätts för kollektiva beskyllningar om terrorism. Nyligen mördades en ung pojke i Chicago enbart för att han var palestinier. Rädslan för hatbrott mot svenska palestinier är mer påtaglig nu än någonsin tidigare.

Islamiska läror är mycket tydliga med att krig inte är en ursäkt för att attackera civila, äldre eller barn. Profeten Muhammad (Guds frid vare över honom) klargjorde att krig inte heller rättfärdigar attacker mot träd eller djur utan anledning. Hans närmaste följeslagare fick inte göra undantag från dessa regler och någon grupp, varken nu eller då, har rätt att angripa civila. Vi fördömer utan tvekan och kompromisslöst all våld på civila.

Vi ifrågasätter starkt de senaste dagarnas kollektiva beskyllningar som muslimska organisationer har utsatts för enbart för att de står på det palestinska folkets sida. Denna skuldbeläggning och ständiga krav på ansvar bygger på rasistiska föreställningar om muslimer.
Vi uppmanar nu alla beslutsfattare, företagare och konsumenter att göra sitt yttersta för att stoppa de israeliska attackerna mot civila genom bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Vi uppmanar våra medlemmar att fortsätta protestera och öka medvetenheten om den palestinska frågan. Vi uppmanar alla goda människor att stödja den akuta humanitära krisen i Gaza.