Månaden ramadans första dag 2017 infaller lördagen den 27 maj

2017-05-05
IF Kommunikation

R2

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre. Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning tar tillfället i akt, att under dessa heliga dagar påminna om att hålla ett fast grepp om Guds räddningslina och inte låta oss splittras.

Allah säger i Koranen: “Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder”. [Al-Imran 103].

I och med att Ramadan närmar sig är det ett tillfälle för oss att rannsaka oss själva, uppnå förbättring samt enas som en stor och stark grupp.

Generalsekretariatet för Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning meddelar om iakttagelsen av Ramadan månads nymåne för året 1438 hijri / 2017 i enlighet med:

  • De villkor som fastställs av Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning i sin resolution som antogs vid dess nittonde ordinarie möte som ägde rum i Istanbul under perioden 8 – 12 Rajab 1430 hijri/ 30 juni- 4 juli 2009.
  • Baserat på vad som beslutats av det internationella fiqh rådet i sin resolution nr. 18 som antogs under tredje konferensen år 1986, från det första mötet om gemensam hijri kalender som hållits i Istanbul under perioden 26-29 dhil-Hijjah 1389 hijri/27-30 november år 1978.
  • Resolutioner från världskonferensen om fastställandet av måncykler mellan de lärda och astronomer som anordnats av fiqh rådet tillhörande Muslimska Världens Förbund, som ägde rum i Mecka den 19-21 Rabi´ awal 1433 hijri/11-13 februari 2012, i vilken ett stort antal lärda, forskare och astronomer deltog.
  • Det nysläppta utfallet från den internationella islamiska konferensen som behandlade enandet av hijri kalendern, vilken ägde rum i Istanbul mellan 21-23 Shaaban 1437 hijri, motsvarande 28-30 maj 2016. I denna konferens deltog mer än 70 länder representerade av dess tjänstemän, trosministrar (Al-Awqaf), Fatwa-råd, Foqahaa, sakkunniga samt astronomer mm. Detta utöver de allra flesta Fatwa råd runtom i världen.
  • Ingen hänsyn tas till var månen skådas, för att profetens berättelse (frid vare över honom) “Fasta när ni skådat den, och bryt fastan när ni skådat den” inte ger en begränsning till var på jorden månen ska skådas.

Baserat på detta meddelar rådet följande:

  1. Att noggranna astronomiska beräkningar bekräftade att Ramadanmånads nymåne för år 1438 hijri föds kl. 19:44 GMT den 25 maj 2017, vilket motsvarar 29 sha’ban 1438 hijri.
  2. Följaktligen är iakttagelsen av nymånen inte möjlig på den dagen. Skådandet av nymånen kommer dock att ske den 26e maj, motsvarande 30e Shaaban 1438 hijri. Den kan observeras med blotta ögat i de flesta områdena i världen, såsom Afrika, Arabiska halvön, Nord- och Sydamerika samt Australien.

Därav infaller den första dagen av månaden Ramadan för år 1438 hijri/2017 lördagen den 27 maj 2017.


Gällande Shawwal månad till år 1438 hijri/ år 2017 så har:

  1. De astronomiska beräkningarna påvisat att nymånen för månaden Shawwal år 1438 hijri föds klockan 02.31 (GMT) på lördag den 24e juni motsvarade den 29e ramadan.
  2. Nymånen går att skåda i Nord- och Sydamerika, i delar av västra och södra Afrika samt i de centrala delarna av Afrika vid användning av teleskop.

Därmed infaller den första dagen av Shawwal (Eid Al-Fitr) år 1438 hijri, söndagen den 25e juni 2017.


Vi ber Allah att muslimerna mottar denna välsignade månad i tillstånd av godhet, välsignelse och stolthet.

Må Allah acceptera vår fasta och våra goda gärningar…

Lov och pris tillkommer Allah

/Generalsekretariatet för Fatwa och Forskning, Dublin.