Manifestation för religionsfrihet

2015-01-02
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet tillsammans med tiotals vänner och organisationer anordnade stora manifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö under namnet ”Rör inte min moské” för att visa solidaritet med de muslimska församlingar som har drabbats av den växande islamofobin. Manifestationerna var även en viktig samling där muslimska representanter uttryckte sina krav tydligt om exempelvis mer skydd och säkherhet för moskéer.

Kultur- och demokrati ministern Alice Bah Kunke var närvarande och delade med sig av en bra nyhet att hon ska leda arbetet för en nationell strategi mot islamofobi. 

Liknande manifestationer är viktiga inte endast för att medborgare får uttrycka sina åsikter, utan även för att svenska muslimer ska känna solidaritet och trygghet efter terrordåden. 

Alice Bah Kunke lovade att ord ska gå till handling och det välkomnar vi mycket. Det är på tiden att islamofobi tas på allvar. 

Se bilder från manifestationen i Stockholm