Med anledning av kritik mot Islamiska förbundet konferensen

2018-12-22
IF Kommunikation

Aftonbladet rapporterar att Kristdemokraternas borgarråd i Stockholms Stad, Erik Slottner, vill stoppa den årliga konferens som Islamiska Förbundet i Stockholm arrangerar på Åsö Gymnasium mellan 22-23 december.

Erik Slottner anklagar två talare på konferensen för att vara med i Europeiska Fatwarådet (European Council for Fatwa and Research) och hävdar att fatwarådet har kopplingar till Muslimska Brödraskapet som i sin tur vill införa en stat baserad på sharialagar.

Talarna anklagas inte för något de har sagt eller gjort utan enbart för att de är med i Europeiska Fatwarådet. Denna kritik lyfter Aftonbladet fram genom att bl.a. hänvisa till mycket ifrågasatta debattörer utan sakkunskaper. Det är inte första gången som en muslimsk organisation, på ett konspiratoriskt sätt, påstås ha kopplingar till en hemlig muslimsk rörelse som syftar att islamisera Europa. Vi ser allvarligt på att dessa grundlösa antaganden utgör grund för stadens myndighetsutövning.

Islamiska Förbundet delar Stockholms Stads värderingar och tillåter ingen person som hetsar, sprider hat eller förespråkar våld mot olika grupper. För oss är det viktigt att ta ansvar inte bar för vad våra föreläsare säger på scen, utan vad de sprider för idéer i övrigt också. Om vi får kännedom om problematiska uttalanden våra gäster sagt i andra sammanhang har vi alltid varit tydliga i vårt ställningstagande och agerat ansvarsfullt utifrån den information vi har. I den kritik som Aftonbladet väljer att lyfta fram ser vi dock inget annat än billiga politiska poäng som Kristdemokraterna, än en gång, försöker göra genom att rida på den allmänna okunskapen om och misstänksamheten mot muslimska organisationer som vi har i samhället idag.

Europeiska Fatwarådet är en självständig europeisk organisation som samlar en bredd av sakkunniga muslimska teologer från Europa och hela världen. Rådets medlemmar tillhör olika muslimska riktningar och är specialiserade i studier om teologiska frågor kopplade till muslimers vardag i Europa. Rådet är en vetenskaplig organisation och har inga kopplingar till varken muslimska brödraskapet eller någon annan av de muslimska rörelser som finns i vår omvärld. Rådet grundades en gång i tiden just för att mota några av de extrema eller icke relevanta fatworna som importerades till Europa från andra kontexter. Fatwarådets syfte var att Europas muslimer skulle få teologiska utlåtanden som var fria från utomeuropeiska institutioner och i en inomeuropeisk kontext behandla just de frågor som Europas muslimer brottas med, t.ex. om det är tillåtet att ta räntelån för att köpa bostad eller studera, eller hur vi ska fasta i områden där solen inte går ner osv.

Under vår konferens kommer vi emellertid bl.a. diskutera frågan om muslimska organisationers kopplingar till utlandet, vårt ansvar att kritisera förtrycket även när det görs i islams namn och vilket ansvar vi som svenska muslimer har gentemot vårt samhälle. Vill ni veta hur vi och våra gästföreläsare resonerar om detta och om annat så är ni välkomna att delta.