Möte med riksdagens talesman

2007-10-29
IF Kommunikation

Publicerad 2007-10-29

Sveriges riksdagens talesman, Per Westerberg, tog emot under måndagen några representanter från bl.a. Islamiska Förbundet i Sverige, Sveriges Muslimska Råd (SMR) och Sveriges Muslimska Förbund (SMF). Islamiska Förbundet i Sveriges presenterades av dess ordförande Mahmoud Khalfi.

Under mötet belyste de muslimska organisationerna bl.a. några av de kärnpunkter som är viktiga för muslimerna i Sverige i arbetet och strävan mot en positiv delaktighet.