Muslimens kompanjon är en del av Islamiska Förbundet i Sveriges verksamhet.
Muslimens kompanjon app är en plattform där du som muslim ska kunna få tillgång till olika verktyg som ska förenkla din vardag.
Bönen är en av Islams grundpelare och en länk mellan muslimen och Allah. Därför väljer vi att börja med att presentera våra bönetider till er på ett enkelt och smidigt sätt. Med vår app kan du hitta (Qibla) riktningen till Kabaa när och var du vill. Du kan även hitta moskéer nära dig. Snart kommer flera andra funktioner som ska underlätta din vardag som muslim i Sverige.
Eller skanna denna kod med din telefon kamera
Eller skanna denna kod med din telefon kamera