Abdulgani Ali väljs till ny ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige

2019-11-06
IF Kommunikation

Islamiska Förbundets kongress valde Abdulgani Ali till ordförande för Förbundet i september i år tillsammans med en ny ledning. Abdulgani kommer närmast från Förbundets västra distrikt.

Abdulgani Ali har gedigen erfarenhet av arbete i ideella organisationer och har varit verksam i muslimska organisationer i många år, främst i Göteborgs regionen. Bland annat har han haft nyckelpositioner i Förbundets lokala församlingsverksamhet och utbildningsverksamheten i Göteborg.

– Det svenska samhället står inför nya utmaningar som kräver de demokratiserande krafternas samverkan och samarbete, därför vill Förbundet vara en fortsatt påverkande aktör för ökad samförstånd, öppenhet och mot polarisering och extremism. Jag är övertygad att Abdulgani kommer att fortsätta utveckla Förbundet i den riktningen, säger Temmam Asbai, avgående ordförande för Förbundet.

– Jag är ödmjukt tacksam över medlemmarnas förtroende. Islamiska Förbundet står för mycket av det som betyder mest för mig – att svenska muslimer är en naturlig och självklar del av Sverige. Mitt fokus kommer att vara på gräsrotsarbete, bildningsverksamhet samt värna och sprida den balanserade förståelsen av vår religion, säger Abdulgani Ali.