Översvämningar i Köpenhamn påverkade IFiS hemsidor

2011-07-06
IF Kommunikation

Översvämningar i Köpenhamn påverkade IFiS hemsidor

Islamiska Förbundet i Sverige har en hel del av sina hemsidor på ett webbhotell som bedriver verksamhet utifrån tre olika datacenter som är lokaliserade i Danmark. Bl.a. primära datacentret som ligger i hamnen i Köpenhamn. Området har drabbats hårdast av de enorma vattenmassor av ovädret i lördags 2/7. Även då detta datacenter är state of the art, så kunde det som många andra datacenter i Köpenhamn inte stå emot dessa våldsamma vattenmängder. Därför var de tvungna att flytta alla servrarna, för alla ca 100 000 kunderna, fysiskt till ett sekundärt datacenter. Detta är ganska ovanligt och tog dessvärre tid. Normalt kan de göra återställning av data på kort tid – oftast inom en timme – vid stora hårdvarufel. Det ovanliga nu var att återställa stora serverinstallationer på annan hårdvara i det andra datacentret.

 

Man inser i dessa stunder hur liten och begränsad man är som människa och tillhörande teknik jämfört med Allahs skapelser.