Organisation

Förbundet är en medlemsbaserad organisation där de individuella medlemmarna utgör
Förbundets grund. Medlemmarna samlas i distrikt. Distrikten skickar sina ombud till
Kongressen som är Förbundet högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet Förbundets styrande och förvaltande
organ.