Politiska partier

2009-01-06
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet i Sverige uppmanar till alla partier att visa soladiritet med det Palestinska folket genom följande:

  1. Utnyttja den makt man har och markera att man ej accepterar detta folkmord, brott mot internationella lagar samt andra barbariska handlingar av Israel.
  2. Deltar i demonstrationer som anordnas i de flesta stora svenska städerna bland andra Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås samt Uppsala, se AKTUELLT.
  3. Skriver uttalanden där deras ståndpunkt i frågan avslöjas.

Här följer lite sammanstälning från de olika etablerade partiernas hemsidor.

Vänsterpartiet (v)

* Befria Gaza – bojkotta Israel!
http://www.vansterpartiet.se/content/view/1941/275/ (publicerad 090104)

-Israel är på väg att förvandla Gaza från världens största fångläger till världens största gravfält. Omvärlden har en plikt och ett ansvar att på de tydligaste sätt fördöma Israel och att agera för att försvara Gazas befolkning, säger Lars Ohly partiledare för Vänsterpartiet.

* Israels övergrepp mot Gazas befolkning måste upphöra!
http://www.vansterpartiet.se/content/view/1940/275/ (publicerad 081228)
 


Socialdemokraterna (s)

* Attackerna mot Gaza är brutala
http://www.socialdemokraterna.se/Media/Senaste-nytt/Mona-Sahlin-kommenterar-valdet-mot-Gaza/ (publicerad 090104)

– Attackerna mot Gaza är brutala och våldsamma. Jag fördömer det israeliska övervåldet och markinvasionen. Våldsspiralen måste brytas. Israel är den starkare partnern i konflikten och måste snarast se till att fredssamtal återupptas. Hamas raketattacker och terrorn mot Israel måste omedelbart avbrytas, säger Mona Sahlin.

* Socialdemokraterna fördömer övervåldet mot Gaza
http://www.socialdemokraterna.se/Media/Senaste-nytt/Socialdemokraterna-fordomer-raketbeskjutningen-av-Israel-och-overvaldet-mot-Gaza/ (publicerad 081227)

* Stöd Palmecentrets insamling till Gaza
http://www.palmecenter.se/Kampanjer/Gaza.aspx
 

 Sveriges Regering

* Kort uttalande av Fredrik Reinfeldt om läget i Gaza
http://www.regeringen.se/sb/d/11369/a/118149 (publicerad 090104)

– Först och främst krävs omedelbar vapenvila. Därutöver måste parterna få på plats en förbättrad överenskommelse i två delar: dels måste Gazas gränser öppnas för humanitära, ekonomiska och andra ändamål, dels måste raketattackerna mot Israel omedelbart upphöra, det säger statsminister Fredrik Reinfeldt i ett kort uttalande med anledning av händelseutvecklingen i Gaza.

* Markoffensiven försvårar lösning av konflikten i Gaza
http://www.regeringen.se/sb/d/117/a/118148 (publicerad 090103)

* Carl Bildt till Mellanöstern
http://www.regeringen.se/sb/d/11361/a/118141 (publicerad 090102)
 


Moderaterna (m)

– Ingen info om läget i Gaza hittades på partiets hemsida.
 

 Kristdemokraterna (kd)

– Ingen info om läget i Gaza hittades på partiets hemsida.
 

 Centerpartiet (c)

– Ingen info om läget i Gaza hittades på partiets hemsida.
 

 Miljöpartietet (mp)

* Öka trycket på Israel
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=89&number=161812 (publicerad 081230)

Miljöpartiet de Gröna fördömer Israels attacker som drabbat befolkningen i Gaza hårt.

– I det akuta läget behövs ett starkare internationellt tryck på Israel för att upphöra med attackerna. Först i en situation utan pågående våldshandlingar finns hopp om att få parterna till förhandlingsbordet, säger språkröret Maria Wetterstrand…

– Sverige kan också kraftfullt agera genom att avbryta militärt samarbete och vapenhandel med Israel. På det sätt Israel agerat är detta fullt logiskt, säger språkröret Peter Eriksson…

* Israels attack mot Gaza fullständigt oacceptabel
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=5&number=161778 (publicerad 081227)

Hur är det möjligt att tro att detta övervåld ska kunna skapa fred mellan Israeler och Palestinier?