Pressmeddelande från FIFS: Angående attackerna mot Al-Aqsa moskén

2021-05-12
IF Kommunikation

I Guds den nåderikes den barmhärtiges namn

”STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen [Al Aqsa], vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt.” Koranen [17:1]

Al-Aqsa moskén i Jerusalem och dess omgivande område som omnämns i Koranen är en välsignad plats med en särskild status i islam. I över 14 år av islams tidiga historia var Jerusalem böneriktningen, Qibla, på samma sätt som Mecka är idag. Det var också dit sändebudet frid vare med honom ärades med en nattlig resa i syfte att bland annat tröstas efter en lång period av tuffa prövningar. Tre moskéer anses ha en status och en helighet som utmärker sig från andra böneplatser i världen. Den heliga moskén i Mecka, profetens moské i Medina samt Al Aqsa moskén i Palestina. För muslimer är det ett brott i sig att Al Aqsa moskén är under ockupation, och som muslimskt samfund i Sverige gör det oerhört ont i våra hjärtan att bevittna de senaste dagarnas fruktansvärda händelseutveckling i den heliga staden Jerusalem.

Det finns ingenting som legitimerar ockupationen och än mindre den apartheidpolitik som har bedrivits av den under flera decennier. Historiskt har Jerusalem varit en stad som samlat de stora abrahamitiska religionerna och dess följare. Att tvångsförflytta palestinier och rensa staden från sin historiska identitet gynnar extremisterna och ger de vatten på sin kvarn. Fred och samlevnad mellan de abrahamitiska religionerna uppnås inte genom etnisk rensning eller attacker mot helgedomar under deras högtider medan människor befinner sig i bön, därför ska vi – religiösa ledare, säga ifrån när allvarliga brott som riskerar att rasera det interreligiösa samarbetet äger rum. Vi ska göra skillnad mellan den som utövar religionen och den som bedriver egen extremistisk agenda i religionens namn. Vi vet att den israeliska ockupationen inte representerar det gudomliga budskapet som Gud nedsände till Moses.

Vi vill med anledning av den senaste tidens rapporteringar uppmana Sveriges regering och samtliga politiker som på något sätt kan påverka situationen i Palestina, genom politiska och diplomatiska åtgärder, att omedelbart agera. Vi önskar att samtliga medmänniskor därute, oavsett etnisk tillhörighet och religiös trosuppfattning, att ansluta sig i solidaritet med det palestinska folket som i drygt 73 år har levt under illegal ockupation.

Slutligen vill vi uppmana samtliga muslimer i Sverige att ansluta till bön i sina hem och be Gud att underlätta för våra syskon i tron och att det palestinska folket en dag snart ska få smaka på rättvisa genom att leva ett liv fritt från ockupation, förtryck, apartheid och förnedring.

Stockholm 2021-05-12
FIFS styrelse

Kontakt: Mohamed Temsamani info@fifs.se