PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGES IMAMRÅD ANGÅENDE RAMADAN 2023

2023-03-01
IF Kommunikation

Med anledning av Ramadan & Shawal 1444H/2023CE

Stockholm den 23:e februari 2023

All tacksamhet tillkommer Allah och må fred och välsignelser råda över profeten Muhammed.

Sveriges Imamråd utlyser att den välsignade månaden Ramadans första dag infaller torsdagen den 23:e mars 2023.

Rådet upplyser även om att Eid al-Fitr, som markerar den välsignade månadens slut, infaller fredagen den 21:a april 2023.

Vi ber Allah att Sveriges muslimer träder in i denna välsignade månad i tillstånd av godhet, hälsa och stolthet.

Må Allah acceptera våra goda gärningar och välsigna vår fasta, amin!

Sveriges Imamråd

OBS: Zakat al-Fitr är i år fastställt till 100 kr/person.