Pressmeddelande om MSB-rapporten

2017-03-03
IF Kommunikation

Vi i Islamiska förbundets är chockade över anklagelserna som riktas mot oss i en forskningsrapport som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Rapporten är författad av Magnus Norell, Pierre Durani och Aje Carlbom, och heter: Muslimska brödraskapet i Sverige. Det är inte anklagelserna i sig vi är chockade över, för vi har tvingats vänja oss vid att bli utsatta för grundlösa anklagelser och konspirationsteorier. Vår chock kommer av att det är en svensk myndighet, med uppdrag att skydda oss alla, som publicerar rapporten som en del i sin kunskapsbank på nätet. Vi vill påminna MSB om att konspirationsteorier om minoriteter är ett bärande element i uppbyggnaden av folkmord och krig, och att det är farligt att ge legitimitet till detta.

Något vi håller med rapportförfattarna om är att det behöver forskning och studier om vad Muslimska brödraskapet är. Det behövs också forskning och studier om hur muslimska organisationer i Sverige ser ut, hur de har utvecklats och vilka utmaningar de lever med. Men då menar vi välgrundad och faktabaserad forskning, inte lösa påståenden och konspirationsteorier maskerat som forskning.

Det finns absolut problem med våldsbejakande extremism i islams namn i Sverige. Personer med den typen av åsikter är inte välkomna hos oss. I dessa kretsar kallas Islamiska förbundet för ”Säpos förlängda arm” och avfällningar och vi anses ha värderingar som är oislamska enligt deras uppfattningar. Det finns en stor ironi i att både hatas av verkliga våldsbejakande extremister och från andra hållet anklagas för att ha en dold agenda och egentligen vilja införa sharialagar och uppmuntra till våld för att driva igenom en samhällsförändring.

Vi har flera gånger tydligt uttalat att vi inte styrs från utlandet, vare sig av MB i Egypten eller andra rörelser.  Vi styrs av våra medlemmar. Islamiska förbundet är en självständig, demokratisk, svensk, ideell organisation som grundades 1981 i syfte att stärka den svensk-muslimska identiteten. Förbundet styrs utifrån de stadgar, styrdokument och beslut som medlemmarna fattar på kongressen. Förbundet har länge trott på samhällsengagemang, socialt ansvarstagande, och dialog över gränser.

Inom den islamiska rörelsen finns många inriktningar och tolkningsskolor. Vår syn grundar sig på medelvägsskolan, en inriktning som bygger på en balanserad syn på islam i tro och handling, med tydligt avstånd från olika extrema yttringar. Vi har en tro på demokrati och ickevåld som verktyg och metod. Denna grundsyn delar vi med många andra muslimska organisationer i Sverige och från olika delar av världen utan att nödvändigtvis dela alla dessa rörelsers samtliga ställningstaganden i varje fråga.

MSB-rapporten tar sin utgångspunkt i att Muslimska brödraskapet är en infiltrerande terrororganisation med samhällsfarlig agenda. Det har gjorts flera försök att terrorstämpla MB och alla organisationer som påstås ha kopplingar till MB i Europa. Senast skedde detta i Storbritannien där David Cameron beställde en granskning av Muslimska brödraskapet. Rekommendationen i rapporten blev att inte terrorstämpla Muslimska brödraskapet. I dag görs liknande försök att terrorstämpla organisationen i USA av Trump och hans partikamrater i den amerikanska kongressen. Tidigare försök till detta satte Obama-administrationen stopp för eftersom den inte såg några tecken på att Muslimska brödraskapet övergett sin decennier långa antivåldspolicy, och man försvarade de amerikanska muslimska organisationer som på lösa grunder kopplades samman med Muslimska brödraskapet.

Här i Sverige har diskussionen om ifall MB är en terrororganisation eller inte (och i så fall varför) helt hoppats över, och allt för många utgår bara från att Muslimska brödraskapet är en terrororganisation och börjar därför lista alla som har påstådda kopplingar till Muslimska brödraskapet. MUCF har till och med agerat med denna utgångspunkt och stoppat Sveriges unga muslimers bidrag utifrån påstådda kopplingar till MB. Helt utan bevis.

Vi är djupt oroade över den här utvecklingen, och vill att saklighet och fakta ska prägla både forskning och samhällsdebatt. Myndigheten MSB måste gå ut offentligt och visa hur den ställer sig till rapporten. Ansvarigt departement behöver markera om det är acceptabelt att myndigheter publicerar den här typen av grundlösa anklagelser och konspirationsteorier som del i sin kunskapsbank.