Protestera här..

2008-01-23
IF Kommunikation

 

 Folkmord i Gaza – skicka protestmail
Kräv av beslutsfattare att de verkar för att stoppa folkmordet i Gaza.
Agera! Skicka protestmail till berörda! här>>

Situationen i Gaza & mediasåterrapportering
Är du missnöjd över mediasåterrapportering om situationen i Gaza?
Se info om denna kampanj här>>