Shaykh Faysal Mawlawi:s bortgång, 110508

2011-05-09
IF Kommunikation

Vi har förlorat en lärd och kunnig rådgivare, som även var en ledare och ett föredöme i den Islamiska rörelsen i arabvärlden.

För dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända.” [Koranen 2:156]

Shaykh Faysal Mawlawi gick bort söndagen, den 08 Maj 2011, i 70 års åldern. Han är född 1941 i Tripoli, Libanon. Han är välkänd i Libanon, i den muslimska och arabiska världen, samt i Europa.

Shaykhen var f.d. ordförande i den libanesiska islamiska organisationen, och tidigare även rättsdomare där. Han var bosatt i Europa mellan 1980-1985, med många framstående positioner.

Shaykhen har haft genom åren stora påverkan i att förmedla islams sanna anda och medelvägen. Han var en central figur i bl.a. Europeiska Fatwa Rådet, som bl.a. vice ordförande, han bidrog med viktig kunskap inom rådgivning i olika sammanhang som var avgörande för Europas muslimer och andra. Han har aldrig tvekat eller blev försenad i att betjäna sin Herres kallelse i att påbjuda det goda och hjälpa sina medmänniskor. Till detta var han även en ödmjuk och sann utbildare som har engagerat och påverkat positivt många av dagens ledare och lärda i Europa och resten av världen.

Sannerligen så kommer han och hans goda arbete att vara saknad bland alla som har haft stor nytta av denne stora lärda personlighet.

Här ges några av hans forskningar och publikationer:

* En Serie böcker i islamisk utbildningsprinciper för grundskolenivå (5 delar)

* En Serie böcker i islamisk utbildning principer för högstadienivå (4 delar)

* Första delen av islamisk utbildning principer för gymnasienivå.

* Rättsvetenskap för dyrkan i underlättad form.

* Studier på räntan och banker.

* Islamssyn på slaveri.

* Arvsreglerna, en jämförande studie.

* Rättsliga grunderna för förbindelserna mellan muslimer och icke-muslimer.

* Försäkringssystemet och Islams ställning.

* Adams gudomliga uppenbarelse.

* Kvinnan i Islam.

* Islamska lagen om läkemedlet som innehåller alkohol.

* Hälsning över Bokens folk.

* Grundläggande begrepp om den islamiska kallelsen (dawâ) i väst.

* Effekterna av kollapsen av värdet på sedlar.