Sveriges imamråd (SIR) fördömer terrordådet i Bryssel

2016-03-23
IF Kommunikation

Terror slår hårt igen mot oskyldiga och skapar rädsla och oro bland civila, denna gång i Bryssel.

Sveriges imamråd vill utrycka sin avsky och fördöma med starkaste ordalag dessa horribla attacker mot oskyldiga i Bryssel och manar till enhet mot terrorismen i alla dess former. Våra tankar går till offren och deras familjer.

Sveriges imam råd
Mahmoud Khalfi
Ordförande, 0704869953