En delegation besöker Trollhättan

2015-10-23
IF Kommunikation

Trollhettan01

Vi har med stor sorg följt händelseutvecklingen om terrorattentatet mot skolan i Kronogården i Trollhättan. Denna fruktansvärda händelse har skapat en oro bland Trollhättans invånare och i resten av landet.

Idag är barn och ungdomar redan särskilt sårbara och skolan bör vara en trygg plats för dem. Deras rätt till trygghet och personlig säkerhet är en grundläggande mänsklig rättighet som måste bejakas och prioriteras.

Vi vet fortfarande väldigt lite om gärningsmannen och vad han hade för motiv. Samtidigt finns det en stor rädsla för eventuella rasistiska motiv och huruvida detta attentat är en del av den senaste tidens angrepp på asylboenden och moskéer. Denna oro och rädsla som många muslimer, asylsökande och svenskar med ickevitt utseende känner måste tas på allvar.

Vi på Islamiska Förbundet kommer därför att skicka en delegation till Trollhättan för att visa vårt stöd till de anhöriga. Detta kommer vi att göra tillsammans med Sveriges unga muslimer (SUM) och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS).

Våra djupaste kondoleanser går till de anhöriga och må Gud vara barmhärtig över de döda offren.

Foto: Stig Hedström / Tt / NTB scanpix