Vetenskapliga seminariet för en enad Hijri kalender

2017-05-16
IF Kommunikation

SIR_Logga

14:e konferensen

I Stockholm söndagen den 14:e maj 2017, motsvarar 17:e Shaaban 1438 Hijri

*Vetenskapliga seminariet för en enad Hijri kalender*

البيان باللغة العربية

Slutdeklaration

Sveriges Imamråd har haft sin 14:e konferens i Stockholm, söndagen den 14:e maj 2017, från kl. 10:00 till 18:00 under temat: ”Vetenskapliga seminariet för en enad Hijri kalender”, i samarbete med Islamiska Förbundet i Sverige, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Ibn Rushd studieförbund, Stockholms Moské och med deltagandet av Europeiska rådet för fatwa och forskning samt Turkiska Religiösa Verket. Flera fiqh specialister (teologer) och astronomiska experter deltog i konferensen:

  1. Prof. Dr. Sheikh Ali Alqaradaghi, vice ordförande för Europeiska rådet för fatwa och forskning.
  2. Dr. Sheikh Khaled Hanafi, ledamot i Europeiska rådet för fatwa och forskning, ordförande i fatwa kommittén, Tyskland.
  3. Skeikh Amin Alhazmy, ledamot i Europeiska rådet för fatwa och forskning samt ledamot i Imamförbundet i Italien.
  4. Prof. Moustafa Dadash, expert hos Turkiska Religiösa Verket.
  5. Prof. Gorhan Irin, Astronomisk expert, Turkiska Religiösa Verket.
  6. Skeikh, Khaled Eldeb, Ordförande Sveriges Imamråd.

Över 120 Imamer och religiösa ledare deltog i konferensen från hela Sverige.

De lärda presenterade fiqh- och astronomiforskningen inom förslaget för en enad Hijri kalender, som bästa verktyg för att förena religiösa ritualer, och visa på muslimernas enhet i Europa under religiösa händelser. Detta kommer att vara stöd till positiv integration och samtidigt upprätthålla vår integritet.

Föredragshållarna svarade även på deltagarnas frågor kring aktuella invändningar till förslaget om enad islamisk kalender.

Konferensens slutsatser:

  1. Att adoptera en enad Hijri kalender som baseras på enhetlig månuppgång, och som har valts av majoriteten av de lärda och fiqhläror.
  2. Månadens början bestäms inte genom födelse av nymåne, utan genom att observera den, man använder astronomiska beräkningar som ett hjälpmedel för att bestämma när och var månen kan ses i världen med villkoret att det finns en gemensam kvälls del.
  3. De tidigare lärdas förnekande att använda astronomiska beräkningar för att bestämma månaders början genom argumentet att astrologin, baserades då på intuition, gissning och spådom, medan i nutiden är detta rätt och trovärdig vetenskap som används av muslimer i deras dyrkan, som de fem bönerna, påbörjan och avbryt av fastan under välsignade månaden ramadan, och ingen motsätter sig denna vetenskap, samt att Allah (sw) beordrat oss ta vara på denna vetenskap, Allsmäktige säger: {Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden].} (Yunus:5). Imam Ibn Rushd säger: (Om nymånen doldes återvänd till beräkningar av månens och solens banor).
  4. Uppmanar imamer och predikare att upplysa alla muslimer genom föreläsningar och fredagspredikan för att förtydliga och förklara fatwan tillhörande Europeiska rådet för fatwa och forskning gällande bestämmandet av ramadanmånadens början, som baseras på astronomiska beräkningar i observationen av nymånen. Detta underlättar förenandet av muslimerna i planeringen av helgdagar och högtider.

I slutet av konferensen tackade rådet sina besökare, föredragare, deltagare och samarbetspartner.

Sveriges Imamråd

Stockholm den 15 maj 2017