Samverkan och inte utanförskap

2007-02-13
IF Kommunikation

Muslimska organisationer föredrar att samverka med samhället utifrån ett medborgarperspektiv som inkluderar och inte exkluderar, säger Mahmoud Khalfi, ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige.

SVT, genom programmet uppdrag granskning, har sänt två avsnitt av programmet som behandlar ämnet Islam i Sverige. Företrädare för åtskilliga muslimska organisationer intervjuas.

Muslimer visas som samhällsparasiter som utnyttjar systemet och som inte har någon önskan att integrera sig. Muslimska organisationer framställs som bakåtsträvande fundamentalistiska sekter som kohandlar med politiska partier för att sponsra terror och odemokratiska handlingar i Sverige. Alla dessa anklagelser är baserade på antingen människor som har kommit från länder där de haft dåliga erfarenheter av religionen eller rentav människor som hatar religionen Islam.

Vi anser att dessa två avsnitt av serien bidrar till mer sanktionering mot islam och muslimer i Sverige och förstärker de mörka krafter i samhället som vill motverka muslimernas integration i samhället. Det är bara att leta efter vilka krafter som vinner på att marginalisera muslimerna och vill bidra till mer segregation av muslimerna.

Islamiska Förbundet i Sverige verkar för ett demokratiskt och tolerant samhälle där samverkan mellan alla segment i samhället prioriteras. Dess församlingar har och kommer alltid att vara öppna för dialog, tolerans, öppenhet, utbyte, positiv integration och påbjuda det bästa för vårt svenska samhälle.

Vi kommer att fortsätta den outreach tillsammans med de andra i samhället. Politisk delaktighet är något som man strävar efter och muslimska röster är inte för salu, säger Mahmoud Khalfi.

Muslimerna är medborgare och har rättigheter som inte kan nekas. Vi betonar ett fortsatt arbete för demokrati, samhällsansvar och respekt och vi strävar efter en bättre framtid för Sverige.

För mer information kontakta
Mahmoud Khalfi, ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige
tel: 08-50910910
epost: mahmoud.khalfi@islamiskaforbundet.se