Ang. att IF hotar kritiker med uteslutning

2007-02-13
IF Kommunikation

Ett förtydligande från Islamiska Förbundet i Sverige, med anledning av nyhetssändningen i SR tisdagen 26 juni, 2006 i morgonekot där det påstås att Islamiska Förbundet I Sverige hotar kritikerna med uteslutning.
Pressmeddelande
Kansliet

Med anledning av nyhetssändningen i SR tisdagen 26 juni, 2006 i morgonekot där det påstås att Islamiska Förbundet I Sverige hotar kritikerna med uteslutning.

Härmed vill vi förklara att dessa händelser har skett för knappt för 2 år sedan. Islamiska Förbundet i Sverige är en riksorganisation med flera medlemsorganisationer men även har enskilda medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla som uppfyller medlemskapskrav som återfinns i förbundets stadgar.

I samband med årsmötet väljs en medlings kommitté som har för uppgift att kvalitetsgranska verksamheten och medla i interna konflikter. I de händelserna som nyhetsklippet nämner behandlas flera ärenden som har uppstått och som är av både personliga och administrativa karaktär. I sådan organisation som Islamiska Förbundet i Sverige som ställer höga krav på prestation och resultat är det inte främmande att man har interna kontroller som ska säkerställa kvalitén. Det är del av en organisations utvecklingsprocess

Islamiska Förbundet I Sverige arbetar i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns i Sverige och står bakom effektiva och allmännyttiga organisationer som har berikat både kulturlivet och samhällsutvecklingen.

De flesta av våra medlemmar arbetar frivilligt och på sin fritid. I själva verket har riksförbundet Islamiska Förbundet i Sverige inalles endast en enda halvtidstjänst att förfoga över. Vi är stolta över uppnådda resultat och kommer att arbeta för ännu bättre resultat. Det är vårt mål att tjäna våra medlemmar och samhället på bästa sätt vi kan.

Vi hoppas att denna förklaring ska sätta stop för all spekulationer kring ärendet.

För mer information var god och kontakta
Mahmoud Khalfi, ordförande
tel: 08-509 109 00
epost:
mahmoud.khalfi@islamiskaforbundet.se