Alnussra II

2008-11-04
IF Kommunikation

Publicerad 2008-10-04

2a Internationella konferensen för omhuldande av barmhärtighetens Profet, Kuwait 2-4 oktober 2008

International Support Organization anordnade i samarbete med kuwaitiska ministeriet för religiösa frågor den andra upplagan av konferensen för omhuldande av Profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom.

Konferensen som ägde rum i Kuwait närvarades av över 400 gäster, som representerade 46 olika länder. Dessutom representerades de etablerade stora organisationerna såsom Islamic World League, League of Arab States mfl.

Islamiska Förbundet i Sverige representerades av ordföranden Mahmoud Khalfi och dawâ och utbildningsansvarige Osman Karrani.

Om konferensen
Temat för konferensen var ”för ett evigt omhuldande”, vilket betonades av kuwaitiska justitieministern, Husein alHrity, i sitt inledningstal. Han belyste bl.a. vikten av att ta lärdom av händelserna, utvärdera svagheter och styrkepunkter för att vara förberedd på ett bättre sätt.

I olika sessioner presenterades färdiga studier inom olika aspekter, som sedan diskuterats och debatterats av de sakkunniga och lärda för att slutligen ta fram arbetsplattformar.

Dr. Yusuf alQaradawi betonade i ett av sina anföranden vikten av att informera sanningen om Profeten Muhammed. Bl.a. sade alQaradawi att över 3 miljarder människor vet inte något om Islam eller Profeten Muhammed, och många andra har oftast endast en felaktig och förvrängd bild. Han ställde sig då frågande: ”Vad har du gjort som muslim för att bidra till rätt information? Och vad har andra gjort för att söka rätt information?”.

Studierna, materialen mm kommer att sammanställas och tillhandahållas av International Support Organization, för att göra det möjligt att alla kan ha tillgång till dessa.