Pressmeddelande gällande publiceringen av karikatyrerna

2006-03-08
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholms moské fördömer publiceringen av bilderna på Profeten Mohammed (fred må vara med Honom) samtidigt som vi fördömer våldhändelserna i en del av den muslimska världen..

Pressmeddelande
Islamiska Förbundet i Sverige, politiska avdelningen

gällande publiceringen av karikatyrbilderna

Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholms moské fördömer publiceringen av bilderna på Profeten Mohammed (fred må vara med Honom) samtidigt som vi fördömer våld händelserna i en del av den muslimska världen.

Sveriges ståndpunkt i försvar av de svaga och solidariteten med muslimerna sakfrågor i världen är välkända.
Knappt en halvmiljon muslimer bor i Sverige och åtnjuter religionsfrihet, där de kan bygga sina institutioner.
Svenska regeringen och de stora partierna i Sverige har tagit avstånd från den danska regeringens agerande och av publiceringen av bilderna. Samtidigt som tidningarna i Sverige har avstått från publiceringen på grund av övertygelsen att publiceringen är till ingen nytta.
Detta har hänt i Sverige medan i andra europeiska och västerländska länder så har vissa tidningar publicerat bilderna bara för att öka klyftorna mellan kulturerna.

Islamiska Förbundet i Sverige uppmanar alla muslimer och alla muslimska regeringar att inte bojkotta Sveriges produkter. Vi vill också att muslimerna i hela världen solidariskt stödja Sverige i dennes strävan att motstå spridningen av hat och provokationer mot Islam.
Bilderna blev inte publicerade i tidningarna i Sverige, och Sverige har inte stött de som har gjort den i de olika delarna av världen.

Islamiska Förbundet I Sverige vill att relationerna förstärks mellan Sverige och den muslimska världen.

Stockholm 060210

Abdirisak Waberi, presstalesman
Mahmoud Khalfi, ordf. Islamiska Förbundet i Sverige