Pressmeddelande gällande SD

2006-03-08
IF Kommunikation

Sverigedemokraterna vill uppmuntra till våld mot muslimer och befästa en ?vi? och ?dem? känsla i samhället..

Pressmeddelande
Islamiska Förbundet i Sverige, politiska avdelningen

Islamiska Förbundet i Sverige anser att Sverigedemokraterna vill uppmuntra till våld mot muslimer och befästa en ?vi? och ?dem? känsla i samhället. Vi råder Sverigedemokraterna att inte börja en kampanj som kan skada Sveriges intresse och alienera Sverige och Svenskarna.
Sverige och svenskarna är kända för tolerans, solidaritet med de svaga och gästfrihet. Detta har Sverige genom åren visat genom ett generöst bistånd till världens utvecklande länder och genom sitt stöd till kampen för människorättigheterna.

Vi välkomnar regeringens agerande och de politiska partierna som tog avstånd från Sverigedemokraternas initiativ har vårt stöd, säger Mahmoud Khalfi, ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige.
Som en svensk muslimsk organisation kallar vi till ett nationellt stånd mot alla negativa krafter i vårt samhälle.
Vi uppmanar alla moskéer att upplysa besökarna imorgon om Sverigedemokraternas aktion och hur det är viktigt att veta att Sverigedemokraterna representerar en hatisk extremetisk grupp och är ej representativa för svenska folket.

Islamiska Förbundet i Sverige har igår i ett pressmeddelande uppmanat den muslimska världen at inte bojkotta Sverige eller Svenska företag. Förbundet hänvisade till svenska regeringens agerande i frågan och det fördomsfulla sättet som partierna har hanterat situationen. Sverige har en lång historia av tolerans och religionsfrihet.

Vi anser att dialog och respekt för den andra skapar miljöer där fred och harmoniska
Islamiska Förbundet i Sverige vill samtidigt uppmana alla muslimer i Sverige att fortsätta arbeta för brobygge och dialog i vårt svenska samhälle. Låt inte er påverkas av de populistiska krafterna, som vill vinna poäng genom vidare publicering av de kränkande bilderna och provokationer här i Sverige.

Stockholm 060209

Abdirisak Waberi, presstalesman
Mahmoud Khalfi, ordf. Islamiska Förbundet i Sverige