Angreppen mot kvinnor i slöja vittnar om ett antimuslimskt hat

2013-08-23
IF Kommunikation

Med stor sorg har Islamiska Förbundet mottagit rapporterna om de upprepade hatbrotten på den höggravida muslimska kvinnan i Stockholm. Kvinnan angreps först och blev misshandlad genom att få sitt huvud slagen mot en bil varvid hon svimmade. Kvinnan uppger att angreppen hade tydliga antimuslimska motiv och att angriparna reagerade häftigt mot hennes val att bära slöja. Några dagar efter blev hon återigen misshandlad och uppmanad av misshandlarna att ta tillbaka sin anmälan.

Dessa fasansfulla handlingar vittnar om ett antimuslimskt hat som muslimer i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet utsetts för på grund av sin religiösa tillhörighet. Islamiska Förbundet har tillsammans med ett flertal andra muslimska organisationer uppmärksammat frågan senast i alternativrapporten till FN:s rasdiskrimineringskommitté CERD. Regeringen har dock inte vidtagit några handlingar för att bekämpa de utbredda antimuslimska strömningarna.

”Vi uppmanar regeringen att snarast ta sitt ansvar för att bekämpa antimuslimismen. Regeringen bör tillsätta en statlig utredning eller ta fram en nationell handlingsplan för att motverka antimuslimska strömningar och antimuslimskt våld” säger Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet.

Islamiska Förbundet ser å andra sidan mycket positivt på det folkliga uppropet #hijabuppropet som mycket effektivt uppmärksammat frågan och möjliggjorde för flera människor att visa sin solidaritet med de utsatta muslimska kvinnorna.

”När beslutsfattarna vägrar ta sitt ansvar är det alltid uppskattat och tacksamt med folkliga initiativ som #hijabuppropet. Vi hoppas att detta kan få även politikerna att agera.” säger Omar Mustafa

Stockholm den 23 augusti 2013

Islamiska Förbundet i Sverige