Det islamiska förbundet Västra demonstrerar för demokratin i Egypten

2013-07-15
IF Kommunikation

Fredagen den 12/07-2013 anordnade det islamiska förbundet Västra en manifestation mot den avskyvärda militära kuppen i Egypten.

En stor skala människor samlades på Gustav Adolfs torg i Centrala Göteborg för att fördöma den orättfärdiga kuppen mot den folkvalda presidenten Mohammad Mursi. De protesterande bar på plakat där det stod ”Jag förkastar den militärkuppen” ”Mursi är min president” Och ”Ned med FHR [Försvarsmaktens Högsta råd]”

På manifestationen skanderade folk mot al-Sisi, som befallde armén att störta Morsi. Flera talare förkastade militärens intervention i det politiska livet i Egypten, och krävde en omedelbar svensk ingripande med syfte att värna om demokratin och återinsätta president Mursi.

Det islamiska förbundet Västra förkastade massarresteringarna mot det regerande partiets representanter, brotten mot yttrandefriheten, frihetsberövandet av president Mursi samt de våldsamma tillslagen mot pro-Mursi demonstranter. Representanter för det islamiska förbundet förklarade att målet med protesten var att stödja demokratin i Egypten och den Egyptiska konstitutionen som ratificerades av majoriteten av det egyptiska folket förra året.