Dialog har inget alternativ

2007-09-15
IF Kommunikation

Pressmeddelande (FIOE)

Gällande medias rapport om Abu-Omar Al-Baghdadis deklaration om dödshot

Federation of Islamic Organizations in Europé (FIOE) har tagit del av nyheten som svensk massmedia publicerat angående Abu-Omar Al-Baghdadis, deklaration om belöning till den som avrättar den svenske konstnären Lars Vilks samt chefredaktören för Nerikes Allehanda, Ulf Johansson.

Vi i FIOE fördömer dessa uttalanden som strider mot islams lagar och mänsklig logik. Vi betonar att dessa uttalanden, autentiska eller inte, förstör det goda anseendet som muslimer i Europa byggt under en lång tid. Dessa uttalanden ger också ett utmärkt tillfälle för islamofobiska krafter att förvärra muslimernas tillvaro i Europa.

Vi kan konstatera att Al-Qaidas uttalanden klart och tydligt strider mot vår islamiska lära som påbjuder att avtal och lagar ska respekteras och förbjuder våld. Denna lära beordrar oss också att verka för allmänhetens gagn.

Läs även om
» IFiS fördömer dödshot

Vi påminner dessutom om svenska regeringens ansträngningar att genom samarbete och dialog med diverse muslimska krafter både i Sverige och Europa, arbeta för att dämpa konflikten och för att denna inte ska påverka tryggheten i samhället. Med sorg kan vi konstatera att uttalanden från Al-Qaidas ledare är ämnade att motarbetar dessa ansträngningar.

Därför tar vi tillfället i akt för att härmed skicka en uppmaning till Europas muslimer att följa islams principer i ord och i handling. Principer som påbjuder att respektive lands lagar ska följas och att ta avstånd från alla handlingar som äventyrar tryggheten och säkerheten i samhället.

Dialog har inget alternativ!

Federation of Islamic Organizations in Europé (FIOE), Stockholm den 15 sep -07

Epost:Chakib.benmakhlouf@fioe.org
Hemsida:
www.fioe.org
Tel: +32 2 742 31 50
Fax: +32 2 742 31 55
Belgium : Rue de la pacification 34, 1210 Bruxelles, BELGIUM