Egyptson försöker ihärdigt befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer.

2015-01-21
IF Kommunikation

Egyptson försöker ihärdigt genom upprepningseffekten befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer och muslimska företrädare i Sverige.

För exakt ett år sedan hävdade han att förbundet ska vara en del av en hemlig global makt som vill skapa en Gudsstat i Sverige. I samma artikel skrev han att Islamiska Förbundet har hemliga avtal med Socialdemokraterna som skulle garantera Förbundets medlemmar maktpositioner.

Egyptson utnyttjar läsarens okunskap i arabiska språket och hävdar att han citerar Omar i frågan om moskéattackerna, men originaltexten tar inte ett enda direktcitat. När han konfronterades med det på Twitter har han undvikit att svara.

För att få en slagkraft i sin text kopplar han ihop en annan person, Hassan Moussa med Förbundet och hävdar att han är ordförande för Imamrådet och är Imam i Stockholm Moskén. Men det stämmer givetvis inte heller. Moussa är varken medlem, Imam i moskén eller ordförande för Sveriges Imamråd.

Vi uppmanar därför redaktionerna att stå på sin vakt och undersöka påståendena i debatterna, extra speciellt när muslimer anklagas för så grova och allvarliga saker. Vi vill också uppmana debattörer att hålla en seriös och saklig nivå på debatterna, där alla påståenden och resonemang är väluppbyggda.

Islamiska Förbundet

20150121