En lyckad konferens – 091227

2009-12-28
IF Kommunikation

Publicerad 2009-12-28

Tack för en lyckad konferens 2009

Islamiska Förbundet i Sverige tackar alla funktionärer, sponsorer, deltagare och gästföreläsare som gjorde denna 29:e konferens till en lyckad aktivitet!

Sammanfattning om 29:e konferensen

Konferensen behandlade temat ”för en stabil familj”, genom föreläsningar, id?byte, panel och möte med gästföreläsare och konferensdeltagare. Många råd och praktiska tips gavs under föreläsningarna till både föräldrar, ungdomar och många frågor diskuterades och besvarades under paneldebatterna.

Dagis- och fritidsaktiviteterna var väl organiserade och uppskattades av de yngre barnen. Mellan aktiviteterna kunde alla njuta av pauserna med tilltugg och måltider i konferensensmatsal och kafeteria.

Ett viktigt inslag under konferensen var undertecknande av ”fördraget för muslimer i europa”, efter initiativ till undertecknandet av Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges Muslimska Råd. Detta fördrag blir en viktig referens för muslimer i väst efter att Federation of Islamic Organizations in Europe antagit det efter ett längre arbete, och nu undertecknats av hundratals islamiska organisationer och institutioner från olika europeiska länder.

På lördagskvällen var det en s.k. Palestinakväll, vilket bestod av många och spännande inslag från och om Palestina. Bl.a. pengainsamling och en direktsändning från Palestina där shaikh Raid Salah pratade om läget och missären som råder i Palestina.

Konferensens slutdeklaration innehöll många viktiga slutsatser gällande de tre dagarna som har varit fyllda av lärorika och nyttiga föredrag och paneldebatter. Bland punkterna som togs upp i slutdeklarationen var vikten av att ta hand om sin familj och skapa tryggheten som barnen behöver, vikten av att ha en bra relation mellan familjemedlemmarna, vetskap om att en ansvarsfull uppfostran av barnen är en förutsättning för en lyckad individ och medborgare.

Man betonade även situationen i Palestina och vikten av att engagera sig mot orättvisorna som pågår dagligen där av Israel. Att omvärlden måste arbeta för att stoppa blockaden i bl.a. Gaza, att sluta blunda för situationen där och att Egypten måste öppna Rafah porten var några av de punkter alla var överens om.

All information, bilder, föreläsningar, material mm om konferensen hittar du på konferenshemsida här>>.