Fasta principer och dynamiken i islam

2013-05-24
IF Kommunikation

Mer än 50 imamer och mentorer från olika städer deltog i Sveriges Imamråds 4:e konferens som arrangerades i Göteborg den 11-12/05 under temat ”Fasta principer och dynamiken i Islam Del 2”.

Konferensens huvud mål var att kunna starta djupa diskussioner och bygga gemensam tolkning kring aktuella frågor som berör muslimer i Sverige.

Sheikh Ali Al-Qaradaghi var gäst och huvud föreläsare; han led väldigt vetenskaps baserade diskussion om det islams juridik och lära om:

– Islams bestämmelse: Hur ska det tolkas i väst?

– Fatwa i nu tid och nu läge: hänsyn till aktuella omständigheter.

– Familjen och socialrådgivning: tillämpning mellan det religiösa och den civila regeln.

– Bön och fastetider i Norden.

imamkonferens1

Deltagarna har diskuterat i workshop de svårigheter och omständigheter konfronterar med i deras vardag. Man betonade vikten av kompetens och fortbildning.

Stor vikt inriktade man till försatt möte och idéutbyte.