Förbudet i Schweiz – 091202

2009-12-02
IF Kommunikation

Publicerad 2009-12-02
Stockholm

Pressmeddelande: Minaretförbudet i Schweiz är ett resultat av den ökade muslimfientligheten i Europa

Valresultat är ett bakslag mot de grundläggande fri- och rättigheterna. Om inget görs nu, så risker de rasistiska och högerpopulistiska krafterna att hota våra europeiska demokratier.

Med stor bestörtning mottog Islamiska Förbundet i Sverige resultatet av den schweiziska befolkningens omröstning i söndags. Valresultatet, och den hätska debatten kring den, är ett tydligt brott mot grundläggande principer om religionsfrihet och mänskliga rättighet som så länge har präglat det mångkulturella och öppna Schweiz. Förespråkarna av lagändringen använde sig av en typisk islamofobisk skrämseltaktik som spelade på medborgarnas rädsla för det främmande.

Islamiska Förbundet har följt de senaste händelserna i Schweiz med djup oro för den högerpopulistiska propagandan som syftar till att vända den allmänna opinionen mot den muslimska minoritetens närvaro i landet med ett minaretförbud som en täckmantel, ett första steg och en symbolisk positionering.

Valresultatet har välkomnats av Sverigedemokraterna och andra rasistiska och högerpopulistiska krafter i hela Europa. Detta ger oss en akut varning om att våra grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter riskerar ett förödande bakslag om inget görs för att stoppa den ökande hatpropaganda som Europas muslimer möter.

Beslutsfattare, opinionsbildare, aktivister, samhällsinstitutioner och samhället i stort har ett gemensamt ansvar för att bevara de medborgerliga fri- och rättigheterna för alla medborgare. Att vara selektiv mellan olika gruppers rättigheter i samhället skulle vara ett allvarligt hot mot vår demokrati. Vi uppmanar därför alla goda krafter att fördöma det schweiziska valresultatet och ta krafttag mot den ökade muslimfientligheten i Schweiz, Sverige och i resten av Europa.

Islamiska Förbundet i Sverige
Stockholm, onsdagen den 2 december 2009