Förmöte på Sveriges Riksdag

2008-04-19
IF Kommunikation

Publicerad 2008-04-16
Sammanfattning

Förmöte på Sveriges Riksdag
Yttrande- och religionsfrihet ? broar till förståelse

På initiativ och inbjudan av riksdagsmannen Mehmet Kaplan (mp) hölls onsdagen, den 16 april 2008, på Sveriges riksdag ett förmöte på temat ?Yttrande- och religionsfrihet ? broar till förståelse?.

Evenemanget var en upptakt för konferensen med samma tema som ska hållas 17 – 18 april 2008 i Stockholm. Konferensen arrangeras gemensamt av Federation of Islamic Organizations in Europe, Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Muslimska Råd.

Bland de som höll tal i detta möte:
1. Dr. Adel Falah, statssekreterare i Awkaf ministeriet i Kuwait
2. Dr. Isam Al-Bashir, direktör av Wâsatiya Internationell Centre
3. Dr. Jamal Badawi, Professor i Halifax Universitet, Kanada
4. Sh. Hussein Halawa, generalsekreterare i Europeiska Fatwa Rådet
5. Prof. Mattias Gardell, Uppsala Universitet
6. Dr. Åke Sander, Göteborgsuniversitet
7. Chakib Bemakhlouf, ordf. Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE)
8. Mahmoud Khalfi, ordf. Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
9. Helena Benouda, ordf. Sveriges Muslimska Råd (SMR)

Dessutom deltog ambassadörer för flertal muslimska länder och representanter för många islamiska organisationer.


Mehmet Kaplan
förklarade att detta möte skulle vara en plattform för dialog och att de inbjudna skulle se den som en möjlighet att debattera och utbyta idéer

Både Chakib Benmakhlouf och Mahmoud Khalfi betonade i sina anföranden hur viktigt det var att bygga broar och använda sundförnuft för att behandla samhällsfrågor. De lyfte upp frågan om hur samexistens kunde leda till en bättre värld. De kommenterade bl.a. svenska statsministerns handlingskraft i nidbilderna skandalen och hur IFiS och FIOE som svenska och europeiska organ blev en bro till förståelse.

Nidbilderna
Vilks nidbilder togs upp av flertal av deltagarna, som ett exempel på hur hatet mot islam manifesteras i dagens Europa. Mattias Gardell belyste hur enstaka misslyckade ?konstnärer?, som i årtal sökte efter rampljuset, använder sig av täckta masker för att snabbare hitta omvägar till kändiskap. Man tog upp även samhällets, de sanna konstnärernas och individernas roll inför liknande scenarior och frågor.

Islamofobin
Hur vet vi att ett brott är islamofobiskt? Detta var en frågeställning som belystes i ett av talen, som kompletterades med att ta upp vilka åtgärder och arbetssätt man borde effektivisera.

Korta reflektioner som behandlades ur detta var bl.a.:
– Att ofta vinklade och osakliga medierapporter av islam och muslimer visar kategorisering av steriotyper. Man sänder rapporter och bilder som framställer muslimerna som blodtörstiga terrorister som vill bränna ner eller mörda alla som kommer i deras väg. Denna onyanserade bild påverkar hur muslimerna i Europe uppfattas.

– Sedan 11 september så upptrappades hetsen mot muslimerna. Dr. Isam Alnashir belyste hur t.ex. att en händelse utförd av individer förknippas med islam. Vilket inte blir så om utförd av andra.

– Allmänheten förtjänar en upplysning om islam. Extra viktigt är detta för de som sysslar med dessa frågor i sin vardagliga jobb. Bl.a. polismän, lärare och andra yrkesgrupper.

Ungdom
Det togs upp även vikten av ungdomens engagemang, deltagande och att axla en drivande roll.

Lika olika
Oliktänkandet skall respekteras och vi måste lära oss att acceptera att vi är olika, sa Helena Benouda. Här togs upp rätten att vara annorlunda och att hitta vägar för samförstånd trots skillnaderna. Majoriteten skall yttra sig för att inte riskera att hatiska figurer raserar samhället.
Världen skulle må bättre om olika religioner kunde samexistera på ett fredligt sätt.

Lagskydd
Huruvida det var viktigt att ta fram lagar som skyddar det heliga diskuterades. Denna fråga som är ett krav från flertal muslimska länder och organisationer samt en rad andra internationella organisationer blir ju definitivt ett ämne för konferens delegaterna. Kommer dessa lagar att ännu inskränka yttrandefriheten eller kommer de att likställa muslimerna med judarna och andra minoriteter som skyddas idag av lagar runtom i världen?

Detta spännande och lärorika förmötet avslutades med att riksdagsmannen Mehmet Kaplan (mp) tackade samtliga deltagare för deras insatser.