FÖRSTA DHU AL-HIJJA INFALLER ONSDAGEN 17 OKTOBER 2012

2012-10-16
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet i Sverige vill önska Dig och Din familj en glad första dag av Dhu Al-Hijja! 

Imorgon onsdagen den 17 oktober börjar den första dagen i den sista månaden av den islamiska hijra-kalendern!
Det är denna månad som Hajj, pilgrimsfärden till Mecka äger rum. Miljontals pilgrimer från hela världen kommer inshAllah, med Guds vilja, att samlas i Mecka nästa vecka för att fullborda den femte och sista trospelaren av Islam. Hajj-dagarna utförs vanligtvis mellan 8-10 Dhu Al-Hijja och enligt gregoriansk kalender infaller dessa dagar i år mellan 24-26 oktober 2012.

ARAFAH DAGEN

Arafah dagen är en helig dag för muslimerna. Denna dag infaller den 9:e dagen i den islamiska månaden Dhu Al-Hijja. Enligt gregoriansk kalender infaller i år Arafah dagen nästa vecka torsdagen den 25 oktober.
Det är rekommenderat att fasta denna heliga dag då man renas från både det föregågna årets synder och det kommande året.

 

___________________________________________________

ISLAMISKA HÄNDELSER – VIKTIGA DAGAR ATT KOMMA IHÅG

HÄNDELSE                HIJRI-KALENDER              GREGORIANSK KALENDER

Hajj dagarna          8-10 Dhu Al-Hijja          24-26 oktober 2012

Arafah dagen         9 Dhu Al-Hijja               25 oktober 2012

Eid Al-Adha            10-13 Dhu Al-Hijja         26-28 oktober 2012
(offerhögtiden) 

___________________________________________________

ADHIYA PÅMINNELSE!

Har du betalat Adhiya/Qurbani/Offerdjursgåva? Om inte vänligen besök Islamic Relief på www.islamic-relief.se 
för mer information.