Händelserna i Mellanöstern

2007-02-13
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet i Sverige ser med oro på de senaste utvecklingar av händelserna i mellanöstern. Ambassadbränderna i Damaskus och Beirut och andra våldsamma händelser leder till en ohållbar situation..

Pressmeddelande
Kansliet ? politiska avdelningen

Islamiska Förbundet i Sverige ser med oro på de senaste utvecklingar av händelserna i mellanöstern. Ambassadbränderna i Damaskus och Beirut och andra våldsamma händelser leder till en ohållbar situation.

Vi fördomar all typ av våld och tar avstånd från dessa aktioner, säger Mahmoud Khalfi, Ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige. Detta våld hjälper inte någon utan bara leder till mer missförstånd och lidande.

Våld kan aldrig accepteras men den Danska regeringens agerande har bidragit mycket till denna eskalering som kan försämra en situation som är redan allvarlig.
Islamiska Förbundet i Sverige anser att dialog och respekt för den andra skapar miljöer där fred och harmoniska relationer kan utvecklas, säger Mahmoud Khalfi, Ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige.

Vi välkomnar den snabba responsen från Damaskus och Beirut och önskar att situationen kan styras mot försoning.

Stockholm 060206

ISLAMISKA FÖRBUNDET I SVERIGE
Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm
08-509 109 00

av Abdirisak Waberi