IFiS 27:e konferens avslutad

2008-01-04
IF Kommunikation

Publicerad 2007-12-31

Islamiska Förbundet i Sveriges årliga konferens 29-31 december

Mahmoud Khalfi: Islamiska Förbundet i Sverige tackar alla föreläsare, de 1 500 deltagare och funktionärer som har hjälpt till att göra denna 27:e konferens till ett lyckat evenemang.

i Allah:s, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges namn

Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) arrangerade mellan 29-31 december 2007 sin årliga konferens. Temat för denna 27:e konferensen var: ”Den islamiska identiteten – varaktighet och förändring”.

Konferensen gästades av lärda personer från den Islamiska världen och Europa. Dessutom några representanter från arabiska konsulaten som är i Sverige och hundratals deltagare från hela Skandinavien.

Antalet deltagare blev drygt 1 500 personer, bl.a. med deltagare från Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Under konferensens tre dagar arrangerades föredrag, panel, fritidsaktiviteter, dagisverksamhet och diverse aktiviteter för barn, ungdomar, kvinnor och män. Man belyste i de olika föredragen och panelen konferensens huvudtema, med betoning på tydlighet, öppenhet, dialog och att hitta gemensamma lösningar på viktiga frågorna från deltagarna.

Konferensens deltagare och gästföreläsare betonade bl.a.:
– Islam är en religion som kallar till den sanna medelvägen och förkastar överdrift eller extremism, i fotspår av Profeten Muhammed -Allahs frid och välsignelser över honom-.

– Inte acceptera skymfning av muslimernas helgedomar eller Profeten Muhammeds personlighet oavsett täckmantel eller argument beslöjning. Betoning även på att yttrandefihet innebär inte en hjälpmedel för att förtycka andra.

– Vikten av att bevara den islamiska identiteten och dess utmärkande karaktärer, och att detta inte motstrider en positiv samhällsintegration.

– En from troende muslim kan- och skall endast vara en bra medborgare oavsett i vilket land man lever i.

– En uppmaning om att vara sanna medborgare som vill vara ett föredöme i våra samhälle.

– Att stödja de rättvisa islamiska angelägenheterna med främst ”Palestina-frågan” och förkastning av utestängning, bojkott, terror och förintelse som utövas över det palestinska folket. Ett rop även till alla muslimer och sanna frihetssträvare i hela världen om att arbeta för att hitta en lösning på detta lidande.

– En uppmaning till ungdomen av vikten av kunskap, att vara föredöme, söka visdom och att bära sitt ansvar gentemot samhället och sin religion.

– Uppmaning till fortsatt dialog, öppenhet, delaktighet, ömsesidig respekt och brobyggen. Och att dessa är enda vägen för en sann positiv delaktighet.

Avslutningsvis så vill IFiS tacka:
– Gästföreläsarna som har kommit från olika platser i Sverige och världen för att bidra med sin kunskap och vägledning.

– Alla deltagare som har kommit från hela Skandinavien för att deltaga i årets konferens.

– Alla funktionärer, bröder och systrar, som har hjälpt till med konferensarbetet.

– Myndigheter och statliga institutioner för deras vänlighet, samarbete och underlättande.

Må Allah, Den Ende välsigna oss alla till det som behagar Honom bäst.

Konferensansvariga på Islamiska Förbundet i Sverige, Stockholm 2007-12-31
Sammanställd av: Mahmoud Khalfi

 


 

Till konferenssidan >>