IFiS årsmöte 2009 – 091107

2009-11-09
IF Kommunikation

Publicerad 2009-11-09

 


Islamiska förbundet i Sverige’s årsmöte, 7-8 november 2009
 

Förbundet och dess medlemmar behandlade bl.a. den gångna mandat perioden, jan 2006 – dec 2009. Man behandlade även framtidsvision och strategiplanen för verksamhetsåret 2010 – 2014.

Till Islamiska Förbundet i Sverige´s (IFiS) ordförande valdes, efter omröstningar bland fem kandidater, Abdirizak Waberi.


Abdirizak Waberi, 43 år från Göteborg