IFIS svarar på kritiken

2013-04-14
IF Kommunikation

I samband med den senaste veckans drev mot Omar Mustafa har osanningar utan belägg skrivits och reproducerats kontinuerligt,både mot Omar Mustafa som person, och mot oss i Islamiska Förbundet. Etablerade medier och framstående politiker har stått för en okontrollerad hets mot oss. Man har i antirasismens namn reproducerat islamofobiska attribut och dessutom anklagat oss och Omar Mustafa för att stödja antisemitism, homofobi och kvinnoförtryck. I och med det allvarliga läget som har uppstått, vill vi som förbund klargöra hur det egentligen ligger till och förhoppningsvis kunna undanröja de osanningar som riktats mot oss.

Islamiska Förbundet I Sverige (IFIS) är en självständig och demokratiskt uppbyggd organisation som utgår ifrån sina medlemmar och stadgar i all verksamhet och alla beslut, tvärtemotvad man i bland annat Expressen 2013.04.13 påstått om vår organisationsstruktur. Vi ”tillhör” alltså ingen utländsk organisation, utan är en svensk demokratisk ideell organisation.

Vår kvinnosyn har ifrågasatts. Precis som i sedvanlig antimuslimsk diskurs har kritikerna utan närmare förklaring påstått att våra värderingar om kvinnor är oförenliga med demokratin. Detta är djupt beklagligt då denna syn inte har någon förankring i vår organisation eller hos våra medlemmar. Med detta sagt menar vi absolut inte att vi har uppnått ideala förhållanden inom organisationen utifrån jämställdhet, vilket är ett område vi kommer fortsätta att prioritera för att förbättra. Vi arbetar lika enträget som andra organisationer med att se till alla medlemmars behov och stärka deras deltagande. Vi anser familjen vara central och vi följer såsom alla andra religiösa församlingar den svenska äktenskapslagstiftningen. Med detta sagt är vår familjesyn varken grund för homofobi eller en förlegad kvinnosyn. Om våra kritiker ändå anser att så är fallet bör de ställa sig frågan om inte deras riktiga problem är Riksdagen, Sveriges lagstiftande organ.

Vi har dessutom inget dokument som heter ”familjestadgar” som det har påståtts. Artikeln som det har syftats till är en text skriven på arabiska och översatts till svenska, och som vi har som en del av vår elektroniska bibliotek. Vi tror på likheten mellan man och kvinna, både inför gud och inför lagen.    

Som förbund har vi under många år samarbetat direkt och indirekt via paraplyorganisationer för interreligiös dialog och där har judiska församlingar ingått. Vi har även arbetat emot alla former av rasism oavsett vem den riktas emot och oavsett vem som står för den. Med detta sagt förnekar vi inte att det existerat fall där vi omedvetet bjudit in gäster som tidigare har uttalat sig på ett sätt som är oförenligt med våra värderingar och vår människosyn. Detta beklagar vi. Vi har tagit oss an dessa brister redan då och det finns säkerligen kvar att göra men att påstå att vi inte tar tillräckligt avstånd från antisemitism är befängt och osant.

Vi har utöver de nya rutinerna även uttryckt våra värderingar tydligt och Omar Mustafa har flera gånger betonat vår förutsättningslösa hållning mot alla former av rasism, då han talat för förbundet långt innan drevet kom igång. Samtidigt gör vi en enorm skillnad mellan antisemitism och israelkritik vilket vi också räknar med att våra kritiker ska klara av att hantera. Vi kommer inte att ändra vår hållning i att det palestinska folket har rätt till en stat och att utöva samma rättigheter precis såsom den israeliska befolkningen har rätt till. Vi kommer även fortsätta att ifrågasätta och fördöma de brutala brotten mot mänskliga rättigheter som sker med jämna mellanrum från israelisk sida.     

Nu, när vi klargjort en del av de avsiktliga och oavsiktliga anklagelserna emot oss som förbund kan vi dra slutsatsen att detta drev handlar om mer än inbjudna gäster. Särskilt då det knappast finns utrymme för en saklig debatt och möjligheten att på ett sansat sätt ta del av det som förbundet faktiskt gjort i sakfrågan.

Man har inte heller tagit sig an debatten med arrangörerna trots att de inbjudna gästerna långt innan premiär stod på hemsidan. Istället har fokus varit på en person i samband med att han valts in i Socialdemokraternas partistyrelse, en vecka efter den senaste konferensen. Vidare har vi inte sett några som helst tecken på att viljan finns att källkritiskt granska det som vi faktiskt anklagats för och vid påpekande av detta lyser svaren med sin frånvaro. Den vedertagna principen om att man är oskyldig till dess att motsatsen är bevisad har inte gällt för Islamiska Förbundet. Vi är istället skyldiga på förhand tills dess att motsatsen är bevisad.

Vi må ha brister och vi arbetar hårt för att utveckla vårt förbund ständigt men detta mediedrev har för oss påvisat styrkan i den antimuslimska vågen såväl som de hinder som är satta för progressiva muslimers framgångar. Det är även ledsamt att se att den svenska demokratin inte har plats för engagerade representanter från det svenskmuslimska civilsamhället, som också vill göra nytta i politiken. Det är i ljuset av detta som vi hoppas på att denna allvarliga situation kan utvecklas till en mer saklig och sansad debatt, samt att allmänheten förstår att det som hänt och händer handlar om mer än en nyinvald suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse. Låt oss alla göra en gemensam kraftansamling mot alla former av rasism.

 

Islamiska Förbundet i Sverige